Du er her: Forside / Nyheter / Høring forvaltningsplan for grågås

Forvaltningsplan for grågås i Nordland 2019-2025 er nå ute på høring.

Hekkebestanden av grågås i Norge har økt betraktelig siden starten på 1990-tallet. Fra en estimert bestand på ca. 7 000 - 10 000 hekkende par i Norge på begynnelsen av 1990-tallet ble hekkebestanden i 2017 estimert til ca. 20 000 – 25 500 par. Også for Nordland er det liten tvil om at den totale grågåsebestanden har økt i senere år. Økningen i bestanden har igjen ført til økt konfliktnivå i forhold til andre samfunnsinteresser i fylket der beiteskader på innmark utgjør den største utfordringen.

Etter ønske fra flere kommuner i Nordland har Prosjekt Utmark, i samarbeid med Samarbeidsforum for gås i Nordland (en sammenslutning av landbruksorganisasjoner, kommuner og forvaltning) og Norges Bondelag v/prosjektleder Ove Martin Gundersen, utarbeidet en forvaltningsplan for grågås i Nordland. Som en del av dette arbeidet ble det i løpet av 2017 gjennomført registreringer for et oppdatert estimat på fylkets hekkebestand av grågås.

Våren 2018 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til kommuner og lokallag tilknyttet landbruksorganisasjonene i Nordland vedrørende utfordringer knyttet opp mot grågås lokalt. Svarene fra denne spørrerunden har vært et viktig bidrag i utarbeidelsen av planen.

Gjeldende plan legger opp til en lokalstyrt og fleksibel forvaltning. Kommuner som pr. i dag ikke har utarbeidet egen forvaltningsplan, eller av andre årsaker ønsker å tilslutte seg gjeldende plan for Nordland står fritt til å gjøre dette gjennom lokalt vedtak. Dette er et tiltak for å lette arbeidet for kommuner i fylket ved at de slipper å utarbeide egen plan, et arbeid som er både er tids- og arbeidskrevende.
Arbeidet knyttet opp mot utarbeiding av planen er finansiert av Fylkesmannen i Nordland som også vil vurdere behovet for revisjon av planen sammen med kommunene i fylket.

Hele planen kan du se her

Har du synspunkter til planen eller du syns at kommunen bør slutte seg til planen ber vi om at du sender ditt inspill til hans.haraldsen@meloy.kommune.no innen høringsfristen 31.august 2019.

Sist endret: 19.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?