Du er her: Forside / Nyheter / Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering- et nytt tilbud i Meløy

Meløy kommune kan nå tilby hverdagsrehabilitering.

Ved ergo- og fysioterapitjenesten i Meløy kommune har man startet en prosjektperiode for hverdagsrehabilitering. Dette med bakgrunn i et ønske om å kunne hjelpe det stadig økende antall eldre å klare hverdagen hjemme lengst mulig, på en god måte.

Et ønske om å kunne bo hjemme så lenge som mulig

– Det er et ønske for mange å kunne bo hjemme å klare seg selv så lenge som mulig, sier fysioterapeut Torunn Grimstad. På bakgrunn av dette har vi startet opp et prøveprosjekt i hverdagsrehabilitering. Mange andre kommuner har startet opp liknende prosjekter, og det med gode resultater, sier Torunn.  -Vi velger å starte med å gi tilbudet til hjemmeboende i Glomfjord, så er målet å kunne utvide tilbudet til de øvrige bygdene i Meløy etter hvert. Erfaringene vi gjør oss i Glomfjord vil legge føringer for hvordan vi utvikler prosjektet videre.

Trening og tilrettelegging tilpasset hver enkelt

Som en del av ergo- og fysioterapitjenesten i Meløy kommune er det nå etablert et eget tverrfaglig team som skal jobbe med hverdagsrehabilitering. Teamet består av ergoterapeut, hjelpepleier, fysioterapeut og sykepleier. Dette teamet vil følge opp brukerne gjennom et seks uker langt program, hvor brukeren får trene på hverdagslige aktiviteter tilpasset brukerens behov og målsetning. Treningen skjer i hjemmet, og kan være enkle aktiviteter som å gå på butikken, lage mat, gå ut med søppelet eller gå turer i nærområdet.

Målgruppen for tjenesten er eldre som bor i eget hjem, og som av ulike grunner som skade, sykdom eller inaktivitet, ikke mestrer aktiviteter de har greid tidligere. Teamet vil gjøre en testing og vurdering sammen med den enkelte bruker for å finne ut hva som er viktig for dem, og hvordan de skal kunne mestre hverdagen best mulig. Teamet kan også tilrettelegge for bruk av teknologiske hjelpemidler som nettbrett med dagsplan, tilpasset eldre med lett demens, eller ulike former for omgivelseskontroll som styring av lys, døråpnere og annet som gjør hverdagen lettere.

Glomfjord først ut

Teamet er nå i gang med å etablere seg med kontorer i Glomfjord, og har allerede fått tildelt sin første bruker. Målet er å komme fullt i gang med tjenestetilbudet i løpet av november. Torunn Grimstad opplever det som positivt at Meløy kommune satser med ressurser og kompetanse inn i et så viktig felt. – Vi ønsker å hjelpe de eldre i Meløy slik at de klarer hverdagen hjemme på best mulig måte. Det er målet for mange å bo hjemme i vante omgivelser så lenge som mulig, og å kunne være mest mulig selvhjulpen i hverdagen. Vi gleder oss til å komme i gang, og håper å kunne bidra til at flere eldre kan bo hjemme så lenge som mulig. Tjenesten vil være kostnadsfri og tildeles via tildelingskontoret ved Meløy kommune.  

Sist endret: 31.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?