Du er her: Forside / Nyheter / Idretts- og kulturfond

Søknadsfrist for midler fra idretts- og kulturfondet er 1. oktober 2018

Meløy kommune har i 2018 avsatt kr. 250 000 i et idretts- og kulturfond. Midler tildeles ut i fra følgende retningslinjer:

  1. Formålet med fondet er å fremme idrett og annen kultur i Meløy.
  2. Det kan gis et tilskudd på inntil 25% av godkjente kostnader for anlegg det søkes tilskudd til.
  3. Spillemiddelberettigede anlegg plikter å søke spillemidler.
  4. Søknader som ikke er spillemiddelberettigede prioriteres sammen med spillemiddelbrettigede søknader. Nye søknader plasseres nederst på prioriteringslisten. Anlegg det ikke søkes spillemidler til må på lik linje med disse inneholde tegninger/plan av anlegget, bekreftelse på øvrig finansiering/dugnad og plan for drift.
  5. 80% av tildelt tilskudd til anlegg utbetales når arbeidet er kommet godt i gang, resterende utbetales når anlegget er ferdig og revidert regnskap foreligger.
  6. Søknadsfrist er 1.oktober hvert år og driftsutvalget foretar tildeling av midlene.

For anlegg det søkes spillemidler til legges denne søknaden som grunnlag for søknad til idretts- og kulturfondet.

Sist endret: 17.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?