Du er her: Forside / Nyheter / Ilag førr ongan i Meløy

Ilag førr ongan i Meløy

Jobber for å sikre tidlig innsats mot barn og unge.

Meløy kommune startet våren 2020 prosjektet «Ilag førr ongan i Meløy». Prosjektet skal gi kommunens tjenester et bedre verktøy for tverrfaglig samarbeid rundt barn, unge, og familier man har en bekymring for.

Prosjektet involverer alle de kommunale tjenestene som jobber mot barn og unge, foreldre og kommende foreldre, og gjennom høsten 2021 skal de utvikle gode modeller som sikrer tidlig innsats og styrker de ansatte på å identifisere risikofaktorer i en tidlig fase. Hver enhet har minst en representant med i prosjektet.

Som en del av arbeidet ble det gjennomført en stor kompetansekartlegging blant tjenestene vinteren 2020. Kompetansekartleggingen hjalp til med å lokalisere de viktigste områdene kommunen bør jobbe videre med. Utviklingsarbeidet gjøres med støtte i en handlingsveileder utviklet av Bufdir, og bruker i stor grad case som metode. Målet er å systematisere arbeidet som gjøres mot barn og unge i Meløy slik man jobber mer effektivt og får bedre resultater.

Utviklingsarbeidet skal være ferdig ved årsskiftet. Prosjektet vil da søke midler fra Bufdir til en prosjektstilling for å få innføre den nye samhandlingsmodellen gjennom året 2022.

Prosjektgruppen for «Ilag førr ongan» består av personene:

  • Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver - prosjektleder
  • Turid Solstrand, familieveileder
  • Bente Sundsfjord, virksomhetsleder Barnevern
  • Sonja Edvardsen, ledende helsesykepleier
  • Gunn Helen Eliassen, styrer Vall barnehage
  • Frøydis D. Antonsen, rektor Spildra skole

 Prosjekteier er kommunalsjef, Oppvekst.

Illustrasjon ilag førr ongan i Meløy

Publisert: 16.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?