Du er her: Forside / Nyheter / Indeks Meløy 2019

Indeks Meløy 2019

Torsdag ble Indeks Meløy 2019 lagt fram for et samlet kommunestyre.

Torsdag denne uken kunne økonom Bjørn Sleipnes på vegne av Meløy Utvikling KF presentere Indeks Meløy 2019 for et samlet kommunestyre. Basert på tallmateriale innsamlet av Sleipnes viser indeksen utviklingen i Meløy innenfor områder som næringsliv, sysselsetting, befolkning, og inntekt og formue.

God økonomi gir rom for vekst

Meløy har et solid og bredt næringsliv med 275 aksjeselskap og 500 enkeltmannsforetak, og årlig er det cirka 50 nyetableringer. Det er få konkurser, og en høy andel har en positiv egenkapital, noe som viser at vi har et solid næringsliv, sier Sleipnes.  Også innenfor varehandel er det vekst, men samtidig viser tallene at vi handler for 20.000 kr mindre lokalt enn på landsbasis, noe som gir oss en årlig handelslekkasje på rundt 120 millioner.

-I Meløy handler vi for 64.000 per person årlig. Dette er cirka 18.000 mindre enn hos andre sammenliknbare kommuner. Fellesnevner for dem er at de har sterke kommune- og handelssenter, sier Sleipnes.

Samtidig som tallene viser at vi handler mindre lokalt, er medianinntekten etter skatt betydelig høyere i Meløy enn hos flere av våre nabokommuner, og Nordland for øvrig. – Det er derfor gode muligheter for å få til vekst i varehandelen, sier Sleipnes.

Viktig å beholde kvinnene

Besøksnæringene med varehandel har normalt en høy andel kvinnelige ansatte, og med den sentraliseringstrenden vi ser i dag, hvor særlig unge kvinner velger å flytte til byene, vil utviklingen av arbeidsplasser som er særlig attraktive for kvinner være avgjørende for å kunne skape videre vekst.

Meløy hadde ved utgangen av 2019 rundt 6 300 innbyggere. Selv om andelen som flytter fra Meløy er nedadgående, viser tallene at det er de unge kvinnene i gruppen 16-44 år som flytter ut. - Når det skjer samtidig med at det fødes færre barn, er det en krevende utfordring, sier kommunaldirektør Adelheid Kristiansen.  – Vårt mål er å beholde de vi har, og at vi skal lykkes med å vokse også ved å tiltrekke oss flere.   

Tro på framtiden

 For aldersgruppen 0-15 år viser prognosene en nedgang fra 1145 personer i dag til 806 personer i 2040. Samtidig ser vi en sterk økning i antall eldre over 80 år. Dette vil få betydning for hvordan det offentlige må utforme sitt tjenestetilbud i årene framover.

- Selv om vi opplever en befolkningsnedgang i Meløy er den prosentvise nedgangen lavere enn for flere av våre nabokommuner, og Nordland for øvrig, sier kommunaldirektør Adelheid Kristiansen. Økonomien er god både i næringslivet og blant innbyggene, og tallene viser en høy etableringsvilje og tro på framtiden.  Utfordringen framover vil blant annet ligge i å skape attraktive arbeidsplasser også for unge kvinner. Gjennom å legge til rette for et spennende arbeidsliv, og gode og attraktive lokalsamfunn kan Meløy stå sterkt og solid også i framtiden.

 

Sist endret: 07.02.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?