Du er her: Forside / Nyheter / Indeks Meløy 2020

Presentasjon av Indeks Meløy 2020

Nå kan du se presentasjonen av Indeks Meløy 2020 i opptak.

Tirsdag denne uken kunne Meløy Utvikling KF presentere Indeks Meløy 2020. Rapporten er utarbeidet for tredje året på rad, og viser fakta og status for utviklingen i Meløy innenfor områder som næringsliv, sysselsetting, befolkning, inntekt og formue.

Rapporten er utarbeidet av økonom Bjørn Sleipnes, og vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider i løpet av mars.

Grunnet koronasituasjonen ble presentasjonen gjennomført digitalt via vårt kommune-TV.
Her kan du se sendingen i opptak.


Indeks Meløy 2020 kort oppsummert:   

Positive utviklingstrekk:

 • Næringslivet i Meløy er allsidig og bredt, med økende omsetning, økte marginer, og relativ god egenkapital.
 • Meløy har solide og viktige konsernbedrifter.
 • Meløy opplever en særlig positiv utvikling innenfor fiskerinæringen. Vi har en stor andel yngre fiskere, og er blant Nordlands ledende kommuner innen fiskeri.
 • Meløy har en høy overlevelsesgrad for nyetablerte selskaper
 • Man ser en viss reduksjon i netto utflytting
 • Der er en positiv utvikling i varehandelen
 • Meløy har lav arbeidsledighet og relativ høy yrkesdeltakelse
 • Innbyggerne i Meløy har et høyt inntekts– og formues nivå.

 

Utfordringer:

 • Meløy har en negativ befolkningsutvikling. Antall barnefødsler går ned, og det er relativt stor nedgang i antall kvinner mellom 16-44 år.
 • Meløy er særlig sårbar grunnet begrensede pendlermuligheter.
 • Meløy har behov for flere kvinnelige arbeidsplasser, samt kompetansebaserte arbeidsplasser. Man bør jobbe for å styrke de bransjer og næringer hvor kvinneandelen forventes å være høy. Man bør også se på andre tiltak for å få opp andelen kvinner i alderen 16-44 år.
 • Besøksnæringens andel av sysselsettingen er lav. Der er et stort potensial for nye arbeidsplasser gjennom en økt omsetning av varer- og tjenester, og dermed redusert handelslekkasje. Man bør jobbe for en utvikling av handelssenterfunksjoner i Meløy.
 • Meløy bør jobbe for å få en større del av veksten innenfor havbruksnæringen, eks. smoltanlegg med relativ stor andel av kvinnelige arbeidsplasser.
 • Antall personer mellom 0-16 år reduseres, og antall personer over 80 år øker kraftig fram mot 2030. Det medfører behov for endringer i strukturer og tjenestetilbud.

Publisert: 17.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?