Du er her: Forside / Nyheter / Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planoppstart - kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser

Melding om planoppstart - kommunedelplan fysisk aktivtet og naturopplevelser 2021-2024

Meløy kommune igangsetter nå et arbeid med revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Det er utarbeidet et planprogram, som gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister mm.
Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i perioden 13. mai til 24. juni 2020.

Medvirkning er en sentral del av arbeidet med kommunedelplanen. Det er viktig at lag, foreninger og privatpersoner kommer med innspill i dette arbeidet.

Merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet sendes skriftlig tilMeløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller til postmottak@meloy.kommune.no innen 24. juni 2020.

Planprogram

Sist endret: 12.05.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?