Du er her: Forside / Nyheter / Kulturmidler 2023

Kulturmidler 2023

Frist for å søke kulturmidler 2023 er 15. mars.

Nå er det tid for å søke kulturmidler igjen. Lag og foreninger som ønsker å søke kulturmidler for 2023 må sende søknad innen 15. mars. 

  • Søknaden sendes elektronisk – husk alle nødvendige vedlegg som årsmelding, regnskap og medlemslister. Dersom dere ikke har gjennomført årsmøte innen fristen, kan dokumentene sendes i ettertid. Kulturmidler blir ikke utbetalt uten ovenstående dokumenter er sendt. 
  • De som søker tilskudd til bygdekinoen må legge med rapport fra Bygdekinoen for 2022.
  • For de som søker tilskudd til bygdahus skal egenoversikt over betalt strøm, kommunale avgifter og forsikring vedlegges søknaden. De tre summene skal være tydelig markert i oversikten.

Klikk her for å komme til Søknadsskjema og retningslinjer (nye retningslinjer fra 2019).

Husk at det også er mulig å søke prosjektstøtte. Her kan det søkes støtte til ulike tiltak:

  • Tiltak rettet mot barn/unge
  • Samarbeidsprosjekter med lokale og profesjonelle utøvere der målet er å høyne nivået til lokale utøvere
  • Nyskapende tiltak
  • Offentlige arrangementer (festivaler/dager, kulturarrangement o.l) som ellers ikke forventes å gi et økonomisk overskudd, og som gir Meløy kommune positiv oppmerksomhet i og utenfor kommunen
  • Underskuddsgaranti, begrenset oppad til kr. 10.000,-. Støtten vil da bli redusert eller falle bort i henhold til det faktiske underskudd eller eventuelle overskudd som dokumenteres gjennom regnskap

Søknad på prosjektmidler skal inneholde en detaljert redegjørelse for det planlagte tiltak med en tilhørende finansieringsplan. Størrelse på tilskudd avhenger av budsjett. Søknaden fremmes som egen søknad der prosjektbeskrivelse og budsjett skal være vedlagt. Ingen søknadsfrist, det kan søkes fortløpende.

 

Har du spørsmål om ordningen kan du kontakte kulturkonsulent Mette Haurum på e-post eller tlf. 902 65 820

Publisert: 10.01.2023

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?