Du er her: Forside / Nyheter / Kulturminneplan for Meløy 2022-2025

Kulturminneplan for Meløy 2022-2025

Kulturminneplan for Meløy ute på høring.

Kulturminneplan for Meløy 2022-2025 er nå ute på høring med høringsfrist 20. mars 2022.

Kulturminneplan for Meløy 2022 – 2025 er en tematisk plan for videre arbeid med formidling og bevaring av viktige kulturminner i Meløy.

Kommunene er viktige som forvaltere av kulturminner og kulturmiljø. For å være best mulig rustet til disse forvaltningsoppgavene, er en kulturminneplan et godt verktøy. Kulturminneplanen vil være kommunens oversikt over viktige kulturminner, kulturmiljø og kulturhistorie, den skal også inneholde en plan for forvaltning. Den skal bidra til å økt kjennskap til Meløys historie, sikre verdier og kan også gi grunnlag for å skaffe statlig finansiering til ulike tiltak.

Kulturminnene i Meløy forteller en viktig historie om utviklingen av det moderne Norge, og disse kulturminnene skal vernes og utvikles gjennom et «vern gjennom bruk og formidling/fortelling».
Kulturminneplanen skal vise de handlinger og tiltak som skal iverksettes i planperioden.

Kulturminneplanen er bygget opp omkring 8 tema:
1. Oldtid, steinalder og middelalder
2. Kysten, fiskeriene og jordbruket
3. Samferdsel, kommunikasjon og handel.
4. Organisasjonsutvikling
5. Kraft og industri. Industrisamfunnet Glomfjord
6. Krigshistorien
7. Administrasjon, kirke og utdanning
8. Samiske kulturminner

Planen er i to deler:  En handlingsplan og et fagdokument.
Handlingsplanen (kapittel 0) viser tiltak, aktører og budsjett knyttet til de 8 temaene. 
Fagdokumentet (kapittel 1-5) er bygget opp etter Riksantikvarens mal for kulturminneplaner og er den faglige begrunnelsen for valg av tema og tiltak.

Norconsult AS har utarbeidet planen etter oppdrag fra Meløy kommune. I tillegg har en lokal arbeidsgruppe deltatt i arbeidet.

Har du synspunkter på kulturminneplanen kan du sende dem skriftlig til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller til postmottak@meloy.kommune.no innen 20. mars 2022.

Kulturminneplan for Meløy - høringsutkast

Publisert: 03.02.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?