Du er her: Forside / Nyheter / Landbasert oppdrett på Verholmen

Søknad om landbasert oppdrett på Verholmen - Fish farm International AS

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Meløy kommune i Nordland

Søker: Fish farm International AS

Søknaden gjelder: Ny landbasert matfisklokalitet

Søkt størrelse: 10 724 tonn MTB

Lokalitet: Verholmen

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º48,590` Ø 13º06,180`

Kontaktadresse: post@meloy.kommune.no

Nettadresse:

Https://www.meloy.kommune.no/verholmen

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Du kan lese søknaden her:

Søknad om ny lokalitet

Rapport for akvakultur i landbaserte anlegg

Oversiktsplan konsesjonssøknad Verholmen

Annen akvakultur 

Pumpeløsning

Forundersøkelse

Strømrapport

Saksprotokoll - behandling arealplan

Beredskapsplan

Akva Gigante Salmon

Sjøkart

Lenke til reguleringsplan for Verholmen: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_1837/gl_planarkiv.aspx?planid=2018003

Publisert: 27.01.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?