Du er her: Forside / Nyheter / Landbruksplan 2022-2023 ute på høring

Landbruksplan 2022-2023

Landbruksplan 2022-2023 ute nå ute på høring, med høringsfrist 27. juli 2022.

Landbruksplanen bygger på føringer lagt i sentrale og kommunale planer. Planen har status som temaplan, og er et styringsdokument for arbeidet med landbruk i kommunen.

  • Landbruksplanen beskriver nåværende status og utviklingen som har vært for næringen, og den skisserer muligheter og utfordringer i tida som kommer.
  • Planen synliggjør verdien av å ha et aktivt landbruk i lokalsamfunnet sett i fra et samfunnsperspektiv og en klimasammenheng.
  • Planen setter søkelys på områder som vi har ansvar for og mulighet til å påvirke på lokalt nivå. Planen drar opp føringer for arealbruk og forvaltning som igjen danner grunnlaget for utarbeidelse av kommunale tiltaksstrategier for å skaffe virkemidler inn i landbruket. Den gir også føringer for prioriteringen av ressursbruk i kommunal administrasjon.

 

Høringsdokumentet finner du her:
Landbruksplan 2022-2023

Vedlegg:

Send oss dine innspill innen 27. juli

Har du synspunkter eller innspill til den nye landbruksplanen for Meløy kommune? Send oss gjerne dine innspill, og senest innen 27. juli 2022.

Postadresse:
Meløy kommune
Gammelveien 5
8150 Ørnes

Epost: postmottak@meloy.kommune.no


Videre saksgang

Hvis du sender inn merknader, vil du ikke motta noe eget svarbrev fra kommunen. Dine merknader vil bli gjengitt og kommentert i saksframlegget når saken blir lagt fram for kommunestyret. Vi gjør oppmerksom på at alle innspill og merknader er offentlige.


Kontaktperson i planarbeidet

Åge Bergquist, landbruksrådgiver
Mobil: 91398405
Epost: postmottak@meloy.kommune.no

Publisert: 02.06.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?