Du er her: Forside / Nyheter / Mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Søk tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Kultur- og likestillingsdepartementet har avsatt 100 millioner kroner til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Dette gjelder både organisert og uorganisert idrett, samt friluftsliv. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen.

Søknadsfristen er 16. februar kl. 13.00.

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret eller være en kommunal fritidsklubb/ungdomshus.

Idrett og fysisk aktivitet skal være den primære aktiviteten i de tiltakene som mottar tilskudd. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Det er viktig at aktivistene er reelt åpne for alle i den definerte målgruppen. Målgruppen for ordningen er:

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6-19 år, samt jenter fra 6-19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsettelse. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

Følgende kriterier bør være oppfylt for at tiltakene skal bidra til å realisere målene for ordningen:

  • Tiltakene bidrar til å redusere barrierene for deltakelse blant en eller flere av målgruppene.
  • Tiltakene bidrar til økt bevissthet om betydningen av mangfold, og bidrar til varig verdi gjennom et mer systematisk arbeid for mangfold og inkluderende deltakelse.

Les mer om tilskuddsordningens krav og vilkår her

 

Lurer du på hvordan man skriver en god søknad?
Nordland fylkeskommune inviterer frivilligheten i Nordland til digitalt kurs i søknadsskriving og tilskuddsordninger tirsdag 17. januar kl. 18:00 – 20:00.
Kurset er gratis. 
Påmeldingsfristen er satt til tirsdag 17. januar kl. 09:00.

Klikk her for å komme til påmeldingsskjemaet.
Det vil også være mulig å se webinaret i opptak, såfremst man er påmeldt.

Publisert: 16.01.2023

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?