Du er her: Forside / Nyheter / Meløy - tett på

Lansering av Meløy-tett på

Nå er "Meløy - tett på" lansert.

I samarbeid med næringsliv og grendelagene i Meløy har Meløy kommune nå startet prosjektet «Meløy – tett på» som skal markedsføre Meløy som et attraktivt bo- og arbeidssted.

Mål
Målsettingen med prosjektet er øke tilflytting og minske fraflytting, og dermed kunne stabilisere folketallet på rundt 6 500 innbyggere i løpet av en 10 årsperiode. Gjennom en formidling av de gode historiene fra hverdags- og arbeidsliv, synliggjøring av Meløys kvaliteter som bosted, og aktivt rekrutteringsarbeid håper prosjekteierne å kunne snu den negative befolkningsveksten. En ønsket bonuseffekt er forhåpentligvis at meløyfjerdingene kan føle økt stolthet over det flotte hjemstedet sitt, og med det bli aktive Meløy ambassadører.

Kick off
Den 24. oktober inviterte prosjektet til en åpen kick off for Meløy hvor navn og logo, samt utkast til websiden www.meløy.no ble presentert av Jofrid Bergsli fra design og kommunikasjonsbyrået Riktig Spor.

De vel 40 frammøtte fikk høre om erfaringer gjort i omdømmeprosjektet «Bodø i vinden» som gjennom ti år har jobbet for økt tilflytting til Bodø, og visjoner for Meløy ved ordfører Sigurd Stormo.  Møtet ble avsluttet med en idémyldring for Meløy. «Vi må i fellesskap løfte alle suksesshistoriene og unne hverandre å være gode» var budskapet som gikk igjen når gruppene skulle presentere sine ideer til markedsføring og profilering av Meløy.

Meløy tilflytterkontor
Prosjektleder for "Meløy- tett på", Liv Toril Pettersen, kunne opplyse om at prosjektet planlegger å ta i bruk facebook og instagram i løpet av november. Selve nettsiden www.meløy.no vil bli lansert i løpet av vinteren. En viktig del av prosjektet er opprettelsen av Meløy tilflytterkontor, som skal hjelpe tilflyttere å finne seg til rette og være behjelpelig dersom man har spørsmål om ledige jobber, hus, fritidsaktiviteter eller andre ting man lurer på. Meløy tilflytterkontor legges til Meløy frivilligsentral med Gitte Farestveit Jonassen som leder.

Om navnet «Meløy tett på»
Prosjektetnavnet «Meløy- tett på» er kommet til på bakgrunn av innspill fra de ulike grendene i Meløy. Folk opplever at de har et sterkt samhold i bygdene, det er kort vei fra fjell til hav, de er tett på beslutningstakere og har et nært forhold til naturen. Samtidig er det viktig at vi i Meløy framover er tett på nye naboer og at kommune, næringsliv og grendene jobber tett sammen for å skape videre vekst.

 

Sist endret: 17.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?