Du er her: Forside / Nyheter / Meløy Ungdomsråd 2021-2022

Meløy Ungdomsråd 2021-2022

Første møte i Meløy Ungdomsråd 2021-2022

28. oktober ble Meløy Ungdomsråd 2021-2022 offisielt valgt av Kommunestyret og 9. november hadde de sitt første møte. På møtet var både representanter og varaer samlet for å bli kjent med hverandre og for å få en felles introduksjon til hva det vil si å være en del av Meløy Ungdomsråd. Noen representanter/varaer er nyvalgte mens noen sitter fra fjorårets råd. Nytt i år er at EnSpire skole er representert da de har fått ungdomstrinn på skolen.

På møtet kom ordfører Sigurd Stormo og kommunedirektør Adelheid B. Kristiansen og presenterte seg for ungdommene, og gav en kort innføring i hvor ungdomsrådet hører til i den politiske organiseringen. Folkehelsekoordinator Marlene Blomstereng Karlsen presenterte prosjektet «Ilag førr Ongan i Meløy», og prosjektleder Steinar Pleim Johansen fra Salten Kultursamarbeid presenterte «Salten Bodø 2024». Både Marlene og Steinar fikk mange gode tilbakemeldinger fra rådet om prosjektene deres som de tar med seg videre.

Meløy Ungdomsråd valgte Vinjar Meosli som leder. Vinjar deltok på Ungdommens Fylkesting i oktober og ble her innstilt som medlem i Ungdommens fylkesråd i Nordland. Nestleder for rådet ble Johanna Skaret Rendal, og medieansvarlig ble Odin Mikalsen. Rådet møtes ca. en gang i måneden i løpet av skoleåret og kulturkonsulent Mette Haurum fungerer som rådets sekretær.
Du finner mer info om Meløy ungdomsråd her.

Meløy Ungdomsråd fungerer som et talerør for kommunes barn og unge og snakker på vegne av alle barn og unge i saker som angår denne målgruppen. Barn og unge har ikke stemmerett og det er derfor utrolig viktig at deres stemme blir hørt tidlig i saker som vedrører dem. De skal tas med i arbeidet allerede når prosessen er i idéfasen og ikke først når høringen er lagt ut og saken skrevet. Det ble i høst 2019 lovpålagt for kommuner å ha et ungdomsråd.

Publisert: 15.11.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?