Du er her: Forside / Nyheter / Nasjonal turiststi Svartisen

Støtte til "Nasjonal turiststi Svartisen 2021"

400 000 kroner til prosjektet "Nasjonal turiststi Svartisen 2021"

Meløy kommune ved Meløy Utvikling KF er tildelt kr. 400 000 i støtte fra Miljødirektoratet til prosjektet «Nasjonal turiststi Svartisen 2021».

Midlene skal gå til tilrettelegging og merking av sti, beredskapstiltak, tilrettelegging av adkomstsoner, prosjektledelse og planlegging, og informasjonstiltak ved Svartisen. Tiltakene er basert på arbeid og innsikt fra tidligere gjennomførte tiltak, kundeundersøkelser og samarbeid eksterne partnere. Etter planen skal arbeidet utføres i løpet av 2021. 

Det var i 2012 at Meløy kommune startet et arbeid for å utvikle reiselivet i Meløy. I 2018 ble det laget en prosjektplan for et hovedprosjekt «Svartisen», som danner rammene for en helhetlig og langsiktig utvikling av Svartisen. «Nasjonal turiststi Svartisen» er et delprosjekt i dette arbeidet.

Meløy kommune har søkt Miljødirektoratet om å få Svartisen, med turløypa ved Engenbreen (Svartisleden), autorisert som en av få utvalgte nasjonale turiststier i Norge. I løpet av juni vil Miljødirektoratet komme til Meløy på befaring.

-Vi er veldig glade for at Miljødirektoratet støtter oss i arbeidet med å utvikle det unike området ved Svartisen, sier ordfører Sigurd Stormo. -Dersom vi skulle kvalifisere oss som nasjonal turiststi vil det kunne utløse flere midler, og sådan få stor betydning for den videre utviklingen av Svartisen som destinasjon.

 

Om nasjonale turiststier:

Nasjonale turiststier er en satsning styrt ut fra Miljødirektoratet. Nasjonale turiststier er definerte områder som regnes for å ha svært stor attraksjonskraft og opplevelsesverdi. Kriteriesettet for autorisasjonsordningen ble satt av Klima- og miljødepartementet i 2018, og målet for ordningen er å tilrettelegge for at utvalgte stier og områder i Norge kan tåle høyt besøk uten at naturen, kulturen og opplevelseskvalitetene forringes. Turiststiene skal stå som gode eksempler på et bærekraftig norsk reiseliv, og bidra til lokal verdiskapning.

Her kan du lese mer om nasjonale turiststier 

Publisert: 23.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?