Du er her: Forside / Nyheter / Ny søkerunde kommunal kompensasjonsordning

Ny søkerunde

Nå er det ny søkerunde i kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter rammet av koronapandemien.

Regjeringen har besluttet å gjennomføre en sjette tilskudds runde rettet mot lokalt næringsliv som fortsatt er hardt rammet av pandemien.

Meløy kommune har fått tildelt 441 000 kroner i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter.

Tildelingen skal sikre likviditet i virksomheter, og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid 19 pandemien. Målet er at likviditeten skal bedres for det lokale næringslivet og at virksomhetene får dekket dokumenterte merkostnader og/eller dokumenterte tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Søknadsfristen er satt til 24. januar. 

Søknadskjema

Prioriteringer

I denne tildelingen vil det legges vekt på næringer som opplever begrensninger etter den siste nedstengningen i desember 2021. Bransjene som vil prioriteres vil være:

  • Servering
  • Overnatting
  • Øvrige virksomheter med betydelig tap i forhold til normal drift

Kommunen har frihet til å tilpasse denne støtteordningen avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning.

Ut fra det totale antall søknader vil kommunen beregne et maksbeløp, og en prosentvis avkortning av søknadsbeløpet.

Krav til dokumentasjon

  1. Søker må i søknaden dokumentere betydelige utgifter og/eller tap som følge av nasjonale smitteverntiltak.
  2. Omsøkte tap/kostnadsbeløp, i tillegg til omsetningstap, må spesifikt erklæres i søknaden og signeres av revisor/regnskapsfører.
  3. Legg ved en egen redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene.
  4. Dersom søker har mottatt annen offentlig kompensasjonsstøtte må det gis informasjon om støtten som er mottatt i 2020 og 2021, samt hvilken ordning støtten er hjemlet i. I tillegg må søker informere om det er/vil bli søkt kompensasjon fra andre ordninger som ikke er mottatt.

Slik søker du

Søknaden skal registreres og sendes gjennom regionalforvaltning.no.

Regelverk

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

Tildelingen vil gis i form av den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Ordningen er godkjent av ESA fram til 30.juni 2022 og grensen for tilskudd, per foretak er 2,3 mill. Euro.

En veileder for ordningen finner du her.

Behandling av søknader

Meløy kommune behandler de innkomne søknadene etter søknadsfristens utløp. Det vil ikke bli gitt fortløpende tildelinger.

Søknadene vil bli behandlet i formannskapets møte torsdag 25. februar. 

Meløy kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

Ønsker du mer informasjon?

Spørsmål om ordningen kan rettes til Stine Estensen.
Epost: stine.estensen@mu.meloy.kommune.no
Telefon: 934 00 473

For ytterligere informasjon:

www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-500-millioner-kroner-til-koronakompensasjon-til-hardt-rammede-naringer/id2893240/

Publisert: 06.01.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?