Du er her: Forside / Nyheter / Nyetablering

Etablerer datasenter i Glomfjord Industripark.

- Vi har valgt Glomfjord Industripark først og fremst på grunn av beliggenhet nær store mengder og sikker kraft, samt den infrastruktur som allerede er på plass. Datasenteret krever mye strøm, og tilgangen på strøm raskt vil være avgjørende på hvor stort dette blir. Uansett vil dette gi lokale arbeidsplasser og vi vil være opptatt av å kjøpe varer og tjenester lokalt, sier administrerende direktør Stig Myrseth i KryptoVault AS.

I første omgang vil dette gi inntil 12 -15 årsverk direkte knyttet til driften med de kraftmengder som er disponibelt.

Om selskapet
KryptoVault AS er et selskap som har spesialisert seg på kraftkrevende datasentre. KV har nå tre eksisterende datasentre og to under etablering. Kundene per i dag er asiatiske teknologikonsern innenfor den raskt voksende blockchain-industrien. Selskapet har ca. 1 mrd kroner i ordrereserve.

- Datasenterindustrien kommer til å vokse eksponentielt i årene fremover. KryptoVault har allerede en ordrebok på over 1 mrd kroner og vår største kunde er et veletablert og seriøst asiatisk børsnotert teknologikonsern. Det at de nå utplasserer sine maskiner i Glomfjord på vannkraft, og ikke i Asia på kull, er både lønnsomt, miljøriktig og vil gi skatteinntekter og arbeidsplasser lokalt, sier Myrseth.

Avtale med Yara / Glomfjord I-park
KryptoVault AS har inngått avtale med Yara Norge as om leie av lokaler i industriparken.

- Etablering av dette datasenteret med stort uttak av kraft vil gi flere fordeler for de øvrige bedriftene i industriparken, sier Leif Kristiansen ansvarlig for Glomfjord Industripark. Noen fordeler er:

  • lavere nettleie for alle bedrifter i og med at forbruket økes betydelig
  • flere å dele felleskostnader på (brøyting, resepsjon, beredskap ++)
  • gir oppdrag for tjenesteleverandører innenfor og utenfor industriparken både under byggefase og i senere når datasenteret kommer i drift

400 nye arbeidsplasser
Ordfører i Meløy og leder for omstillingsstyret, Sigurd Stormo, er glad for at kommunen nå, i siste år som omstillingskommune, får til etablering av datasenter.

- Denne etableringen vil gi nye og viktige arbeidsplasser. Disse vil bidra til at vi når målet om totalt 400 arbeidsplasser i omstillingsperioden. Etablering av et datasenter vil også gi positive ringvirkninger for leverandørbedrifter i Meløy-regionen, sier Stormo og legger til.

- Etablering av datalagringsindustri er i tråd med gjeldende strategiplan for omstillingsprogrammet 2016-2018. Det har vært jobbet godt gjennom nettverk i Glomfjord Industripark for å markedsføre ledige lokaler, sikker og stor krafttilførsel, gode infrastrukturtjenester, samt arbeidstakere med høy teknisk kompetanse. Datalagring vil være et nytt bidrag til et allerede variert og kompetent industrimiljø i Meløy kommune.

(Foto: Edmund Ulsnæs, Mediehuset)

Sist endret: 17.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?