Du er her: Forside / Nyheter / Olhåksaøya tare

PurSea AS - søknad om produksjon av makroalger på ny lokalitet Olhåksaøya i Meløy kommune

PurSea AS  søker om produksjon av makroalger på ny lokalitet Olhåksaøya i Meløy kommune. Olhåksaøya finner du 1,4 km nord for tukthuset på Meløya. Området er lagt ut til akvakultur i kommuneplanens arealdel.

Det søkes om produksjon av butare, sukkertare, fingertare, søl og Wildemania amplissima (Kjellman, Foslie), på 150 tonn med et areal på 100 DA.

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Meløy kommune i Nordland

Søker: PURSEA AS

Søknaden gjelder: Produksjon av makroalger

Søkt størrelse: 150 tonn/100 DA

Lokalitet: Olhåksaøya

Hjørnekoordinater anlegg:

N 66º50,495` Ø 13º20,558`

N 66º50,457` Ø 13º20,670

N 66º50,273` Ø 13º20,236

N 66º50,312` Ø 13º20,128

Kontaktadresse: postmottak@meloy.kommune.no

Nettadresse: olhaksaoya-tare

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Kontaktperson i kommunen: Hans Y.Haraldsen tlf 95837248

Les søknaden her

Søknad til Fylkeskommunen

Utredning søknad - Akvaplan Niva

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Tiltakshavers egenvudering

Søknadskjema flytende anlegg

Kart Kommuneplanens arealdel

Sjøkart

Kart dybdeforhold

Beredskapsplan

Publisert: 22.05.2023

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?