Du er her: Forside / Nyheter / Omstillingsforslag

Som en del av omstillingsprogrammet foreslås det å samle fagmiljøene på Ørnes skole, Spildra skole, Reipå skole og ungdomstrinnet på Glomfjord skole til 1-10 skole.

Forslaget er det første som blir lagt frem for politisk behandling etter at kommunestyret i oktober i 2021 vedtok Omstillingsprogram 2025. I vedtaket ligger en bestilling til administrasjonen om å komme med tiltak tilsvarende 46 millioner kroner.

1 - 10 skole
Mandag 16. mai ble det første forslaget presentert for styringsgruppen, som består av formannskapet, strategisk ledelse og hovedtillitsvalgte. Forslaget går ut på å samle fagmiljøene på Ørnes skole, Spildra skole, Reipå skole og ungdomstrinnet på Glomfjord skole til en 1 – 10 skole på Ørnes.

Gevinst
- Gevinsten ved en slik styrking av Meløyskolen er økt kvalitet gjennom større fagmiljøer, bedre kompetanseutnyttelse, mindre sårbarhet ved fravær, økt attraktivitet, større muligheter for egne utviklingsløp for den enkelte lærer, felles kultur og et mer helhetlig utdanningsløp fra småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn, sier kommunalsjef Mona Mork.

Én felles administrasjon
Ved å samle fagmiljøene vil den administrative ressursen effektiviseres fra fire til én administrasjon. Det vil igjen skape synergier på samhandling internt og på tvers av andre tjenesteområder. Som for eksempel vil helsesykepleiere få mer tid til elevene. En samling vil også bety arealeffektivisering innen skolebygg.

Pedagogressurs
- Ved å samle fagmiljøene vil vi med dagens ansatte ha tilstrekkelig pedagogressurser. Situasjonen i dag er at vi har et stort vikarbehov og mange ufaglærte i skolene våre, noe som går utover kvaliteten i Meløyskolen, sier Mork.

Videre behandling
Onsdag 25. mai vil saksfremlegget bli overlevert til politikken for videre behandling. Det blir på samme tidspunkt tilgjengelig for offentligheten. Innen saken skal til kommunestyret 16. juni, skal saken være behandlet i alle utvalg.

Publisert: 18.05.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?