Du er her: Forside / Nyheter / Omstillingsprogram Meløy 2025

Omstillingsprogram Meløy 2025

Omstillingsprogram Meløy 2025 enstemmig vedtatt.

 I 2022 skal Meløy kommune bruke 760 millioner på drift og utvikling av kommunen. Det er samme nivå som i 2021, og utgjør 122 000 kr per innbygger. Det er cirka 20 000 kr mer enn sammenlignbare kommuner. Likevel må kommunen omstille driften for 52 millioner.

Over flere tiår har Meløy kommune kunne tilby innbyggerne gode tjenester, også utover det lovpålagte, på grunn av store inntekter fra kraftproduksjon. De siste årene har imidlertid inntektene blitt betydelig redusert. Dette skyldes ulike forhold, blant annet færre innbyggere, mindre inntekter fra salg av kraft, og mindre overføringer fra staten. Når utgiftene samtidig øker, fører det til et gap mellom utgifter og inntekter, som for 2022 utgjør 52 millioner kroner.

På bakgrunn av dette vedtok kommunestyret 28. oktober et omstillingsprogram for Meløy kommune. Det innebærer at kommunen fortsatt skal yte tjenester for 760 millioner kroner. Men for å klare det må organisasjonen omstille seg slik at driften tilpasses dette driftsnivået.

Formannskapet skal være styringsgruppe for omstillingsprogrammet, som skal gå fram til og med 2025. Første fase går frem til utgangen av 2023. Administrasjonen vil allerede 1. november 2021 starte arbeidet med å omstille driften.

Formannskapets innstilling med tillegg i punkt 5, endring av ordlyd i punkt 6, og nytt punkt 8, ble enstemmig vedtatt. 

Her vil du finne saksprotokollen straks den er publisert.  

Les mer om omstillingsprogrammet her

Publisert: 28.10.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?