Du er her: Forside / Nyheter / Oppdrett ved Gåsvær

Søker om nytt oppdrettsanlegg

Mowi ASA søker om etablering av nytt oppdrettsanlegg ved Gåsvær.

Kunngjøring

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Meløy kommune i Nordland

Søker: Mowi ASA
Søknaden gjelder: Etablering av ny lokalitet
Søkt størrelse: 3900 tonn MTB
Lokalitet: Gåsvær
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º52,273` Ø 13º28,659`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º52,342` Ø 13º28,704`

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Merknader kan sendes til: postmottak@meloy.kommune.no

Nettadresse: https://www.meloy.kommune.no/gasvar

Du kan se søknaden her:

vedlegg 1:  Akvakultursøknad Gåsvær - brev fra Nordland Fylkeskommune

Vedlegg 2: Søknad om tillatelse til akvakultur i flytende anlegg

Vedlegg 3: Arealplan Gåsvær

Vedlegg 4: Anleggskisse Gåsvær

Vedlegg 5: Vurdering av behov for konsekvensutredning

Vedlagg 6: Forundersøkelse lokalitet Gåsvær

Publisert: 24.01.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?