Du er her: Forside / Nyheter / Oppgradering av vann og avløp

Oppgradering av vann- og avløpsledninger i Gammelveien og Idrettsveien.

Meløy kommune har nå startet et arbeid for å sanere og oppgradere VA-ledninger i Gammelveien og Idrettsveien på Ørnes.

Formålet er å sikre vannforsyningen til beboerne i området Mosvolddalen-Torsvik, og Storhammarn. Vannledningen vil bli skiftet ut, og i Idrettsveien vil gammel fellesledning for avløp bli skiftet ut med nye rør for spillvann og overvann i et separatsystem, slik at man sikrer bedre rensing i avløpsrenseanlegget plassert på fyllinga. Samtidig skal gatelysene langs Idrettsveien fornyes.

Idrettsveien vil bli stengt for ferdsel

I perioden arbeidet pågår vil Idrettsveien være delvis stengt for ferdsel.

Veien vil bli stengt ved gamle brannstasjon for både myke og harde trafikanter, mens sperringen på toppen av Idrettsveien vil bli fjernet slik at veien er åpen for trafikk fra oversiden. 

Vi ber om at beboerne langs Idrettsveien og Fjøsvollen kjører opp via Mosvoldveien i anleggsperioden. Også gående og syklende må også bruke alternative veier, som Storhammarn og Mosvoldveien.

Etter hvert som man jobber seg oppover, vil enkelte innkjørsler langs Idrettsveien og Fjøsvollenkrysset bli stengt i korte perioder. Vi ber da om at beboerne parkerer ved rådhuset.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre i anleggsperioden

Publisert: 18.05.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?