Du er her: Forside / Nyheter / Planoppstart

Planoppstart for Æsvika-Galtneset.

Plangrense for reguleringsplan Æsvika-Galtneset

Norconsult varsler at de igangsetter arbeidet med en reguleringsplan for Æsvika-Galtneset industriområde på Halsa. Norconsult er innleid av Meløy kommune til å utføre planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næringsbebyggelse med mulighet for å anlegge dypvannskai. Det foreligger ingen konkrete planer om etablering av virksomhet i planområdet.

Planområdet er omlag 336 dekar og omfatter hele eller deler av eiendommene gnr. 27 bnr. 1, 4, 21, 23, 29, 48, 50, 68, 107 og 108, samt gnr. 0 bnr. 0 som er kommunalt veiareal. Avgrensning av planområdet er vist med blå linje på kartet ovenfor.

Mer informasjon om planarbeidet finner du i brev med varsel om planoppstart nedenfor.

Har du merknader og innspill til oppstart av planarbeidet, kan du sende dette til Norconsult AS v/ Soia Rahasindrainy, postboks 234, 8001 Bodø eller med e-post til soia.rahasindrainy@norconsult.com innen 9. november 2018.

Sist endret: 17.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?