Du er her: Forside / Nyheter / Revisjon av konsesjonsvilkår for Storglomfjordutbyggingen

Revisjon av konsesjonsvilkår

Ønsker innspill til revisjon av konsesjonsvilkårene for Storglomfjordutbyggingen.

Meløy kommune har fremmet krav til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om en revisjon av konsesjonsvilkårene for Storglomfjordutbyggingen. 

Reguleringen omfatter følgende områder:

  • Storglomvatn
  • Øvre- og nedre Nevervatn
  • Bekkeinntak på øst- og vestsiden av Storglomvatnet
  • Overføring av Beiarnvassdraget og Blakkåga, og mindre vassdrag på vest- og nordsiden av Svartisen

Hovedformålet med revisjonen er å bedre miljøforholdene i tidligere regulerte vassrag, og modernisere eller ajourføre konsesjonsvilkårene. Det er bare vilkårene som kan revideres, og ikke selve konsesjonen. 

I denne forbindelse har Meløy kommune satt i gang en kartlegging av skader og ulemper som følge av reguleringen. Det er særlig miljøproblemene kommunen ønsker informasjon om, men også ulempene reguleringen har for friluftsliv og landskap. 

Kommunen ber derfor om innspill fra alle berørte parter, for eksempel grunneierlag, naturvernorganisasjoner, friluftsinteresserte, og andre som har informasjon om hvordan reguleringen påvirker deres interesser og naturen i området. 

Innspill til saken må være overlevert til kommunen innen 1. juni. 

Merk innspillet med "Innspill revisjon av Storglomfjordfondet"

Spørsmål til saken kan rettes til samfunnsplanlegger Liv Toril Pettersen.
Epost: liv.toril.pettersen@meloy.kommune.no
Telefon: 901 21 129

Innspill til revisjon av konsesjonsvilkår for Storglomfjordutbyggingen

Publisert: 27.04.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?