Du er her: Forside / Nyheter / Riving av kai på Tukthuset

Riving av kai på Tukthuset

Allmenningskaia på Tukthuset er nå revet etter initiativ fra Meløy grendelag.

På bakgrunn av et initiativ fra Meløy grendelag ble den kommunale allmenningskaien på Tukthuset på Meløy revet første uka i juni. Kaia som var i svært dårlig forfatning har vært stengt siden 2010. Siden da har Meløy har stått uten egnet allmenningskai noe som har vanskeliggjort enkelte typer leveringer og varetransport.

I følge Havneplan for 2019-2028 var riving av kaien planlagt gjennomført i 2020. Kaia var imidlertid i så dårlig stand at grendelaget i en henvendelse til Meløy kommune i november 2018 ba om selv å få mulighet til å rive kaia med kostnadsdekning fra kommunen. Kommunen ble også bedt om å bistå med kontainere og sikker deponering av kreosotavfall.

Meløy grendelag håper at man med riving av kaien allerede nå, kan framskynde arbeidet med prosjektering og realisering av ny kai. Målet er at kaia kanskje kan stå ferdig allerede i 2022, ett år tidligere enn opprinnelig planlagt. Samtidig ber grendelaget om at man ser på mulighetene for å tilrettelegge for nytt næringsareal på Tukthuset. Det gamle steinbruddet i havna bør sikres, og ved å ta ut masse fra det gamle steinbruddet kan man fylle ut havnen og samtidig sikre steinbruddet.  «Slik kan vi tilrettelegge for potensiell ny næringsvirksomhet, og sikre framtidige arbeidsplasser på øya», sier Arild Kjerpeseth på vegne av arbeidsgruppa.

Meløy kommune ser fram til et videre samarbeid med Meløy grendelag. «Dette er et meget godt eksempel på hvordan kommunen kan samarbeide med grendelagene, og hvordan man med en god dialog kan sikre gode løsninger for begge parter», sier Merethe Skille, prosjektleder  for samferdsel, havn- og næringsutvikling i Meløy kommune. Havneplanen skal sluttbehandles i kommunestyret i september 2019, og grendelagets ønsker om å fremskynde bygging av ny allmenningskai er tatt med i planarbeidet.   

Sist endret: 17.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?