Du er her: Forside / Nyheter / ROBEK

Meløy kommune er innmeldt i ROBEK.

Meløy kommune har vedtatt en økonomiplan med høyere utgifter enn det inntektene dekker. Kommunens planer var å synliggjøre dette utgiftskuttet gjennom vedtak i omstillingsprogrammet. Dette aksepterte Statsforvalteren i 2022, men godkjenner dette ikke lengre. Statsforvalteren i Nordland har derfor meldt Meløy kommune inn i ROBEK.

Bakgrunn for innmeldingen

Meløy kommune vedtok budsjettet for 2023 og økonomiplanen for perioden 2023-2026 i desember. Kommunen har store utfordringer med å tilpasse utgiftene til inntektsrammen og har synliggjort et nødvendig innsparingsbehov på ca. 68,3 mill. kroner for å kunne ha en økonomi i balanse.

Den vedtatte økonomiplanen viser at kommunen per nå ikke har tilstrekkelig spesifiserte innsparingstiltak for å få økonomiplanen i balanse. Økonomiplanen for årene 2023-2026 anses dermed som vedtatt med et merforbruk. Dette medfører innmelding i ROBEK.

Veien videre for Meløy kommune

Meløy kommune har gjennom hele 2022 jobbet godt med omstillingskravet i kommunen, men har foreløpig ikke lyktes i å dekke inn merforbruket.

- Meløy kommune har frist på å levere en tiltaksplan innen 30. juni 2023, men administrasjonen har en ambisjon om å legge fram forslag til tiltaksplan til kommunestyret 30. mars. Tiltaksplanen skal vise hvordan vi kan gjenopprette økonomisk balanse i kommunen fremover, sier konstituert kommunedirektør Rolf Kåre Jensen.

Ordfører Sigurd Stormo sier at politikken i Meløy er forberedt på at det blir en krevende tid framover.

– Det er nødvendig å ta grep for å få en bærekraftig økonomi i framtiden. Denne jobben skal vi gjøre gjennom gode prosesser i tett samarbeid med administrasjon, politikere og tillitsvalgte i kommunen, sier Stormo.

 

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

  • Register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder.
  • Disse kommunene og fylkeskommunene er underlagt statlig kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler.
  • De skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.
  • 14 kommuner i landet er i registeret (per 26.1.2023), og Meløy blir nummer 15.
  • Ingen fylkeskommuner er i registeret.

Publisert: 26.01.2023

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?