Du er her: Forside / Nyheter / Samferdsel i Meløy

Ser på samferdsel i Meløy

Meløy kommune ønsker nye løsninger for samferdsel.

 

Det foregår mye på samferdselsområdet i Meløy for tiden. Derfor går vi nå ut med noe informasjon til innbyggerne om et tema som berører oss alle.

 

Ønsker nye løsninger for samferdsel i Meløy

Ordfører og rådmann har hatt møter med alle grendelagene i år, og samferdsel, muligheten til å komme seg fra øyene og sørbygda til kommunesenteret og mellom bygdene våre, har vært et tema som har gått igjen. Rådmannen vil derfor igangsette et prosjekt for å se på mulige nye løsninger for samferdsel i kommunen vår. Dette er et arbeid som er delvis finansiert gjennom et tilskudd som kommunen har fått for å øke kompetansen på bærekraftig areal og transportplanlegging.

 

Nordland Fylkeskommune varsler videre kutt

Nordland fylkeskommune har igjen varslet kutt i samferdselstilbud i Meløy. Nordland fylkeskommune har allerede kuttet mye, og skal videre gjennoføre kutt på nærmere 100 millioner innen 2022. Mange av kuttene er allerede iverksatt, noe vi i Meløy erfarte med kutt i tilbudet i vinter.

Kuttforslagene denne gangen påvirker både person- og godstransport i Meløybassenget og mellom Forøy og Ågskaret, samt reduksjon i busstilbudet. I arbeidet har ordfører og administrasjonen hatt ulike møter med flere miljøer i kommunen, og har blant annet sendt ut brev til grendelagene for å få innspill og fått oversikt over godstransport fra Meløy Næringsforum. Høringsfristen er satt til 22.11.2019.

 

Fylkeskommunen ønsker å bruke egne eller kommunale kaier 

Ordfører og administrasjon hadde møte med Nordland fylkeskommune den 8. november for å diskutere den nåværende kuttsituasjonen, samt hva som vil skje fremover. Det kom frem i møtet at Nordland fylkeskommune primært ønsker å bruke egne eller kommunale kaier til deres anløp av både gods og transport. Dette gjelder særlig Støtt, Bolga, Meløysund og Vassdalsvik. Ordfører presiserte at Grønøy er et bedre anløp for hurtigbåten enn Vassdalsvik.  Dette fordi værforholdene i Vassdalsvik kan være krevende noe som vil påvirke regulariteten, samt at det ikke er anlegg for godshåndtering der. Videre var ordfører tydelig på at Meløy kommune forventer å bli involvert før beslutning om dette skal tas.

I dag bruker Nordland fylkeskommune en rekke private kaier i Meløy, der de som eier kaien har avtale om bruk av kai og ekspeditøravtale. Dette er privatrettslige forhold mellom fylkeskommunen og de som eier kaiene, og eller er ekspeditører. Ordfører og rådmann var tydelig på at Nordland Fylkeskommune må sørge for en god person- og godstransport for innbyggere og næringsaktører.

 

Fremtidsrettede løsninger for buss, ferge og buss i Meløy

Nordland fylkeskommune ble i møtet den 8. november invitert inn i prosjektet som skal se på nye løsninger for samferdsel i Meløy kommune.  Deres deltakelse handler i første fase om å se på muligheter for en annen type hurtiggående båt i Meløybassenget som kan ta både person, bil og gods. Og en utredning på bestillingsbuss, det vi i Meløy kaller en bygdebuss. Prosjektet er starten på et utviklingsarbeid for å finne gode og fremtidsrettede løsninger for både ferge og hurtigbåt, samt buss i Meløy. 

Samferdselsråden invitert til Meløy

Det er mer på samferdsel som blir viktig de neste årene. Derfor har ordfører invitert den nye samferdselsråden til Meløy med følgende agenda:

  • FV 17 Ørnes-Glomfjord
  • Prosjekt samferdsel i Meløyregionen
  • Ekspeditørløse havner og godstransport 
  • Trafikksikkerhet
  • Hydrogen
  • Nullutslipp på ferger langs FV 17
Sist endret: 15.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?