Du er her: Forside / Nyheter / Støtter nyetablering

Omstillingsstyret gir støtte til bedriftsnettverk og nyetablering i Glomfjord.

Omstillingsstyret bevilget i møte 19. september midler til følgende tiltak:

  • XPO Arctic, AS i Glomfjord er innvilget et tilskudd på 460 000 kroner til markedsarbeid og oppstartskostnader knyttet til etableringen i Glomfjord Industripark. Selskapet skal produsere duk av polypropylen til blant annet oppdrett- og offshorenæringen.
  • Meløy Utvikling KF er innvilget et tilskudd på 150 000 kroner til en forstudie for etablering av bedriftsnettverk i Meløy. Målet er å etablere et lokalt nettverk i og mellom relevante bransjer innen industri og havbruk for å bidra til kompetanse, innovasjon og god lokal tilrettelegging for slik industri og knoppskyting. 

Regelverk for fiskere
Meløy Utvikling har evaluert ordningen med lån til fiskere i Meløy etter regelverk vedtatt i kommunestyret i 2012. Evaluering viser at ordningen har hatt positive effekter i form av flere unge fiskere og økte kvoter. Evalueringen ble behandlet i omstillingsstyret, som anbefaler at ordningen blir revidert og forenklet. Anbefalingen blir oversendt rådmannen for videre behandling. Her kan du lese mer om ordningen.

Neste møte i omstillingsstyret er 21. november. 

Sist endret: 17.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?