Du er her: Forside / Nyheter / Søknad om tillatelse til utfylling i sjø

Høring

Reipå Eiendom AS søker om tillatelse til utfylling i sjø ved Reipå havn.

Om tiltaket

Reipå Eiendom AS søker Statsforvalteren om tillatelse til utfylling i sjø ved Reipå havn i Meløy. Det søkes om å fylle ut 65.000 m3 sprengesteinsmasser over et areal på 10.000 m2 for å etablere servicebygg for fiskerihavna.

Anleggsperioden anslås til 1,5 år med oppstart høsten 2021.

Forurensning

Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen fra 5 stasjoner i tiltaksområdet. Analyseresultatene viste at alle målte stoffer forekommer i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse 1 eller 2, som betyr bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand. 

Naturverdier

Tiltaket ligger i vannforekomsten Stigsundet der det er registrert et regionalt viktig gytefelt for torsk. 

Høring

Området for det omsøkte tiltaket er regulert til næring/ industri i den vedtatte reguleringsplanen "Reipå havn" vedtatt 20. juni 2013. 

Søknadsdokumentene legges til offentlig ettersyn hos Meløy kommune, og på Statsforvalteren i Nordland sin nettside.

Her finner du søknadsdokumentene

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til:

Epost: sfnopost@statsforvalteren.no eller til:

Statsforvalteren i Nordland
Pb 1405
8002 Bodø

Frist for å sende inn merkander er satt til fire uker etter kunngjøring i avis eller senest 30. september 2021. 

Publisert: 03.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?