Du er her: Forside / Nyheter / Søknadsfrist idretts- og kulturfondet

Utvidet frist for å søke midler fra idretts- og kulturfondet er 5. november.

Meløy kommune fordeler årlig 250 000 kroner fra idretts- og kulturfondet. Formålet med fondet er å fremme idrett og annen kultur i Meløy. 

Retningslinjer

  1. Organisasjoner (lag/foreninger, AS, SA og lignende) kan søke tilskudd fra idretts- og kulturfondet. Organisasjonen skal ha som formål å drifte lag/foreninger, idrettsanlegg, kulturbygg og lignende og være registrert i Enhetsregisteret. Organisasjonen skal driftes slik at det ikke tas ut utbytte, et eventuelt overskudd skal tilføres drift/egenkapital.
  2. Det gis et tilskudd på inntil 25% av godkjente kostnader for anlegg det søkes tilskudd til.
  3. Anlegg det søkes tilskudd til skal eies av en frivillig organisasjon.
  4. Spillemiddelberettigede anlegg plikter å søke spillemidler. For disse anleggene legges søknadssummen til idretts- og kulturfondet inn i spillemiddelsøknadens finansieringsplan (kommunalt tilskudd). Det er ikke nødvendig å sende inn egen søknad.
  5. For øvrige anlegg må det sendes egen søknad til kommunen, som skal inneholde tegninger/plan av anlegget, bekreftelse på øvrig finansiering/dugnad og plan for drift.
  6. Utvalg samfunn foretar en prioritering av søknadene. Som hovedregel plasseres nye søknader nederst på prioriteringslisten.
  7. Tilskuddet gjelder for tildelingsåret, og utbetales når arbeidet er kommet godt i gang. Hvis ikke arbeid på anlegget starter opp i tildelingsåret, faller tilskuddet bort. Organisasjonen sender inn revidert regnskap til kommunen når anlegget er ferdig.
  8. Søknadsfrist er 15. oktober hvert år. Utvidet frist for 2023 er 5. november. Utvalg samfunn vedtar tildeling av midlene hvert år i henhold til vedtatt budsjett, og vedtar samtidig en fireårs plan for bruk av midlene.

Spørsmål om ordningen kan rettes til kulturkontoret ved Hanne Barvik. Epost: hanne.barvik@meloy.kommune.no

 

Publisert: 17.10.2023

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?