Du er her: Forside / Nyheter / Tilskudd fra Bufdir

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om midler fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. 

Ordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert aktivitet sammen med andre. Aktivitetstilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. 

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringarenaer.

Mer informasjon, kriterier og søknadsskjema finner du her.

Søknadsfrist: 10. desember 2018

Spørsmål kan rettes til:
Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver
Telefon: 757 10 000
Epost: marlene.blomstereng.karlsen@meloy.kommune.no

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). I 2018 ble det bevilget til sammen 270 000 kroner i tilskudd til fire tiltak i Meløy.

Sist endret: 17.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?