Du er her: Forside / Nyheter / Tilskudd til bygdeutvikling

Nå er bygdeutviklingsmidlene fordelt

Nå er midlene til bygdeutvikling fordelt.

I februar vedtok kommunestyret å etablere en tilskuddspott i forbindelse med Utviklingsprogram Meløy, der frivillige lag og foreninger kan søke midler for å igangsette tiltak for å bidra til grendeutvikling. Tilskuddspotten ble satt til 500.000 kr.

Det kom inn hele 22 søknader med en kostnadsramme på rundt 2,9 millioner. – Vi er veldig godt fornøyde med antall søknader og den geografiske spredningen. Kostnadsrammen viser det sterke engasjementet vi har i Meløy, og viljen og ønsket om å utvikle grendene man bor i, sier rådmann Adelheid B. Kristiansen. - Som kommune ser vil fram til å utvikle dette samspillet med de sterke frivillige kreftene i grendene.  Alt arbeidet som skjer på dugnad og frivillig basis er med på å skape attraktive steder og dermed også et attraktivt Meløy.

Bygdeutviklingsmidlene skal brukes til å skape møteplasser, aktivitetstilbud, og mindre stedsutviklingstiltak og arrangementer som fremmer trivsel og styrker samholdet i lokalsamfunnet. Meløy kommune gir inntil 50% tilskudd av beregnet totalbeløp. Søker må dekke resten ved egenkapital, andre tilskudd og dugnad.

Da dette er en ny tilskuddsordning som fikk en særlig kort utlysningsfrist i år, ser vi at dette kan ha fått innvirkning på antall søknader og type søknader. – Vi ser at en del prosjekter er i startfasen og kan trenge videreutvikling. Enkelte har fått små beløp nå slik at de kan komme i gang med prosjektet, så kan de eventuelt søke nye midler til neste år, sier rådmann Adelheid B. Kristiansen.

Søknadsfristen for 2020 er satt til 15. mars og 15. august.

Tildeling av årets midler ble vedtatt av Formannskapet 29. august. 
Saksprotokoll finner du her

Sist endret: 30.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?