Du er her: Forside / Nyheter / Tilskuddsordning inkludering barn og unge

Tilskuddsordning

Tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om midler fra Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021. 

Ordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert aktivitet sammen med andre. Aktivitetstilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. 

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer. 

Mer informasjon, kriterier og søknadsskjema finner du her.

Søknadsfrist: 4. desember 2020

Spørsmål kan rettes til:
Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver
Telefon: 75 71 00 00
Epost: marlene.blomstereng.karlsen@meloy.kommune.no

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021  (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom og inkludering av barn i lavinntektsfamilier). I 2020 fikk Meløy kommune 200 000 kroner i tilskudd til tiltaket "Alle med i Meløy".

Publisert: 06.11.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?