Du er her: Forside / Nyheter / Tilvisningsavtale

Meløy kommune inviterer til samarbeid med boligutbyggere om framskaffelse av gode utleieboliger på Ørnes.

Meløy kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Tilvisingsavtalen gir kommunen tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen. Det er boligeier som inngår leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Meløy kommune søker i denne utlysning etter utleieboliger på Ørnes. Kommunen ønsker prosjekter med en variert leilighetssammensetning, fra to roms til fire roms leiligheter. Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. For nærmere informasjon om lån for bransjeaktører, se Lån og tilskudd fra Husbanken for bransjeaktører - Husbanken

Boligene vil være et supplement til kommunens egne utleieboliger. Aktuelle beboere for tilvising av bolig vil være vanskeligstilte på boligmarkedet.

I valg mellom prosjekter vil kommunen legge vekt på beskrivelse av utleieselskapet, husleienivå, ferdigstillelsestidspunkt, beliggenhet og plan for forvaltning / bomiljø.

Tidsfrist: Interessenter bes om å sende tilbud innen 14. april kl. 14.00. Tilbud sendes til: postmottak@meloy.kommune.no

Tilbudet må inneholde: Beskrivelse av utleieselskapet, firmaattest, fasadetegninger og situasjonsplan. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Nærmere informasjon om tilvisningsavtaler kan fås ved henvendelse til Meløy kommune v/ kommunalsjef Kjell Gunnar Isakssen, tlf. 904 12 668, e-post: isakje@meloy.kommune.no

Publisert: 13.03.2023

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?