Du er her: Forside / Nyheter / Utslippstillatelse

Ecoprot AS har søkt om utslippstillatelse på Galtneset.

Kunngjøring fra Statsforvalteren:

Ecoprot AS planlegger å etablere et pilotanlegg for produksjon av insektmel, olje og kitin på Galtneset i Meløy kommune. Råstoffet i produksjonen er larver fra sarte soldatfluer produsert i Arnøyhamn. Anlegget vil ha en kapasitet til å prosessere ca. 500 kg larver per time. Det er forventet en daglig produksjon på ca. 600 kg mel og ca. 400 kg olje.

Det er søkt om etablering av egen avløpsledning fra anlegget med utslippspunkt på 10 meters dyp. Avløpsvannet vil bli filtrert før utslipp. Utslipp til vann vil primært bestå av vaskevann fra rengjøring av anlegget og kondensert vann fra produksjonen.

Ecoprot AS farventer ubetydelig med luktutslipp fra produksjonen. Anlegget vil likevel tilrettelegges for teknikker som kan fjerne eventuell lukt. Det planlegges drift fire dager per uker fordelt på mandag - fredag.

Søknaden er publisert på Statsforvalteren i Nordland sin nettside www.statsforvalteren.no/nordland/hoeringer.

Uttalelsene til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 15. november 2022.

Publisert: 08.11.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?