Du er her: Forside / Nyheter / Varsel om planoppstart

Neverdal EnSpire skole AS ønsker å regulere deler av sentrumsområdet i Neverdal til ny skole.

Arkitekt Even Aursand har på vegne av Neverdal EnSpire skole varslet planoppstart for privat detaljreguleringsplan for deler av eiendommene med gårds- og bruksnummer 49/202, 49/210, 49/204 og 49/1 i Neverdal sentrum.

Hensikten med planarbeidet er å kunne bygge privat skole med atkomst, parkering, lekeplass m.m. øst for dagens forretningsbygg. Dagens forretningsområde vil bli regulert videre til næring. Hele planområdet er om lag 11,4 dekar.

Har du innspill eller synspunkter på planarbeidet? Send en skriftlig uttalelse til Arkitekt Even Aursand, postboks 75, 8001 Bodø eller med e-post til even@aursand-arkitekt.no innen 29. juli 2019.

Sist endret: 19.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?