Du er her: Forside / Nyheter / Varsel om planoppstart

Varsel om oppstart av planarbeid

Meløy kommune varsler om oppstart av detaljregulering for Spildra-Spildervika.

På vegne av Meløy kommune varsles det oppstart av detaljregulering for Spildra- Spildervika henhold til plan og bygningsloven § 12-8. Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet. 

Planområdet er ca. 126 daa og ligger sentralt i kommunesenteret Ørnes i Meløy kommune. Planarbeidet omfatter blant annet Spildra barneskole, Ørnes ungdomsskole og Meløy videregående skole, Ørneshallen og Kulturfabrikken, samt etablerte boliger som har adkomst fra de nærliggende veiene til skoleområdene. 

Hovedformålet med planarbeidet er å utarbeide en reguleringsplan for de trafikale systemene til skoleområdet Spildra og Spildervika, som i dag oppleves kaotisk og trafikkfarlig. Som en del av planarbeidet, ønsker man også å regulere skoleområdene og de nærliggende boligområdene, samt vurdere alternative trafikale løsninger for disse. Meløy kommune har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

Det vil bli avholdt informasjonsmøte senere i planprosessen. Nærmere dato og annen relevant informasjon om planarbeidet annonseres på Meløy kommunes nettsider www.meloy.kommune.no

Spørsmål/merknader kan sendes til Norconsult AS v/ Line Frantzen innen 6. september 2019:

  • Postadresse: Norconsult AS, Pb. 234, 8001 Bodø
  • Epost: line.fornes.frantzen@norconsult.com

Mer informasjon:

Sist endret: 12.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?