Du er her: Forside / Nyheter / Varsel om planoppstart

Varsel om ny oppstart av planarbeid på Galtneset.

Norconsult varsler at det blir satt i gang et reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Æsvika-Galtneset næringsområde på Halsa. Norconsult AS er innleid til å utføre planarbeidet på vegne av forslagstiller Meløy kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næringsbebyggelse herunder industri-, håndverks- og lagervirksomhet med tilhørende kontorer og teknisk infrastruktur, herunder dypvannskai. Det er først og fremst marine og maritime virksomheter som tenkes etablert i planområdet. Planarbeidet er vurdert å utløse krav om konsekvensutredning.

Eventuelle merknader/innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet og forslag til planprogram kan sendes skriftlig til Norconsult AS v/Soia Rahasindrainy, Pb. 234, 8001 Bodø, epost: soia.rahasindrainy@norconsult.com innen tidsfristens utløp den 13. april 2020.

Sist endret: 28.02.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?