Du er her: Forside / Ledige stillinger / Helsefagarbeider 19/238

Helsefagarbeider 19/238

Innhold

  Virksomhet: Helse og omsorg
  Arbeidssted: Ørnes sykehjem
  Stillingsprosent: 50 % fast stilling
  Søknadsfrist: 24.02.2019

  Om stillingen

  Ørnes sykehjem har 43 institusjonsplasser fordelt på tre avdelinger som yter heldøgntjenester. Avdeling A1 har 15 sengeplasser for kortere eller lengre opphold. Ett rom er tilknyttet kommunale akutte døgnplasser (KAD), som er et tilbud til pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie ved forverring av kjent sykdom eller ved akutt oppstått sykdom. Pasienter behandles av lege med allmennmedisinsk kompetanse og følges opp av sykepleier. Avdelingen har også ansvaret for dialyse. Dette er et samarbeid med nordlandssykehuset. Vi har ett hjerterom midt i omsorgssentret der vi har en aktivitør som har ansvaret for den daglige aktivitet for pasienter og dagpasienter.

  Avdeling A2 er en skjermet enhet for beboere med demens, bestående av 8 sengeplasser der miljøarbeid er hovedfokus.

  Avdeling A3 er med sine 20 plasser omsorgssenterets største avdeling. I hovedsak er avdelingen ment for beboere med langtidsopphold. Denne avdelingen har også et rom for lindrende pleie.

  Vår hovedmålsetning for omsorgssentret er å skape trygge rammer hvor den enkelte pasient der de skal opplever støtte i hverdagsmestring og økt opplevelse av selvstendighet i eget liv.

  Vil du være med å bygge opp fremtidige tjenester  i Meløy kommune?

  Arbeidsoppgaver

  • Du bistår i prosessen rundt kartlegging av behov, gjør vurderinger og legger planer for utvikling av tjenestene tilpasset den enkelte pasient.
  • Du skal være bindeledd mellom kommunens enheter slik at pasient opplever og møter en helhetlig tjeneste i samsvar med deres vedtak om tjenester.
  • Du gir veiledning i hverdagslivets utfordringer, både av praktisk og personlig art ut fra den enkeltes individuelle behov.
  • Du samarbeider nært med egen leder og de oppgaver som tilfaller din primære rolle som helsefagarbeider samt veilede og samarbeide med den øvrige personal på vakt. 

  Kvalifikasjoner

  • Helsefagarbeider med norsk autorisasjon
  • Vi søker deg som hver dag viser din faglige dyktighet og gode samarbeidsevner i møte med den enkelte, være seg tjenestemottaker eller samarbeidspartner. 
  • Du må ha gode evner til å reflektere over egen rolle, og hvilken påvirkning du har i den andres liv.
  • Du viser høy grad av fleksibilitet da vi forventer store variasjoner i arbeidsoppgaver.  
  • Personlig egnethet, og tidligere referanser vektlegges sterkt.
  • Krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, utenlandske søkere må dokumentere bestått norskprøve nivå B2. 

  Vi tilbyr

  • En spennende arbeidsplass i utvikling, hvor du får stor medbestemmelse i hvordan vi løser arbeidsoppgavene.
  • Et positivt og humørfylt arbeidsmiljø har vi sammen ansvar for å skape.
  • Lønn etter avtale/kvalifikasjon.
  • 2-delt turnus, med for tiden jobb annenhver helg
  • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass ved ledighet / tilgjengelighet.

  Annet

  • Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. 
  • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
  • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel. 
  • Utvidet politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling.

  Kontaktinformasjon

  For spørsmål, kontakt virksomhetsleder Geir Inge Hansen 917 99 585 / geir.inge.hansen@meloy.kommune.no eller fagleder Harald Arnt Grimstad 995 40 158

  Søk

  Søk her

  Sist endret: 06.02.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?