Du er her: Forside / Ledige stillinger / Kommunalsjef Helse og velferd 20/162

Kommunalsjef helse og velferd 20/162

Innhold

  Virksomhet: Helse og velferd
  Arbeidssted: Kontorsted Meløy rådhus
  Stillingsprosent: 100 % fast stilling
  Søknadsfrist: 01.03.2020

  Om stillingen

  Meløy kommune skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer befolkningens helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold.

  Vi søker en leder som motiveres av samfunnsutvikling og vil være med å bygge Meløy for fremtiden gjennom å lede et spennende og faglig interessant tjenesteområde.

  Kommunalsjef Helse og Velferd
  Utviklingsorientert – Gjennomføringskraft – Relasjonsbygger

  En spennende stilling for deg som vil videreutvikle deg

  • Utviklingsorientert –evne til analytisk, strategisk tilnærming til utvikling av tjenesteområdet, og samtidig en iboende nysgjerrighet og motivasjon for endringer
  • Gjennomføringskraft –evne til å gjennomføre beslutninger, å skape engasjement og involvering
  • Relasjonsbygger –vise til erfaringer og egenskaper der du har lyktes i å bygge lag som jobber for samme mål

  Du er kommunalsjef for vel 300 årsverk som fordeler seg på Hjemmetjeneste Nord og Sør,
  Ørnes og Vall sykehjem, Helsefremmende og forebyggende tjeneste med blant annet tre legekontorer, Tildelingskontoret, Miljøtjenesten, Helsestasjonen og NAV.
  Ledergruppen i Helse og velferd består av virksomhetsledere for hvert tjenesteområde.
  Vi bygger nå nytt helse og velferdssenter på Ørnes som skal åpnes i 2020. 

  Vi søker en leder med relevant erfaring og engasjement for samfunnsoppdraget knyttet til å levere både helsefremmende og gode tjenester for innbyggerne.

  Du må ha evne til å tenke helhetlig, strategisk, være taktisk klok og ha handlekraft til å gjennomføre beslutninger og prosesser. 

   Arbeidsoppgaver

  Dine oppgaver som kommunalsjef er å:

  • Være en samfunnsbygger og pådriver til helhetlig samfunnsutvikling sammen med resten av strategisk ledergruppe i kommunen
  • Lede og videreutvikle gjennomgående lederskap i tjenesteområdet helse og velferd
  • Oppfylle kommunens og statlige målsettinger innen tjenesteområdet sammen med de øvrige lederne og medarbeidere i helse og velferd
  • Samarbeide med regionale og statlige myndigheter til beste for innbyggere i Meløy
  • Gjennomføre vedtatt kommunedelplan for helse, omsorg og velferd

  Kvalifikasjoner

  • Vi forventer at du har høyere utdannelse, kan vise til ledererfaring og økonomiforståelse.  
  • Tar overordnet ansvar for tjenesteområdet og samtidig ser helheten i utviklingen av Meløysamfunnet.
  • Utøver tydelig ledelse og utvikler en helhetlig organisasjonskultur i helse og velferd og i kommunen
  • Har god rolleforståelse og evne til å avveie hensyn til økonomi, samfunnsoppdrag og faglige krav og forventinger
  • Har god økonomiforståelse, herunder å forstå kostnadsdrivere i tjenesteområdet og sikrer god budsjettdisiplin og kontroll.  
  • Stadig ser etter muligheter til tverrfaglig samarbeid og løsninger til beste for innbyggere i Meløy.
  • Dine viktigste lederegenskaper er å finne i din personlighet, og vi vil særlig være på jakt etter disse egenskapene;

   • Troverdig, med god evne til å skape en helhetlig kultur og til å skape høy tillit blant ledere og medarbeidere i helse og velferd
   • Analytisk og med sterk resonneringsevne
   • Relasjonsbygger, med gode kommunikasjonsevner, både i strategisk ledelse og i ledergruppen i helse og velferd. 
   • Resultatorientert, med evne til å forankre og finne gode løsninger for å nå både økonomiske, menneskelige og faglige mål
   • Tydelig, uredd og med stor gjennomføringskraft  

   Oppsummert så er vi er ute etter en samlende leder med god gjennomføringsevne, hvor dine leder- og relasjonelle egenskaper skaper tillit både internt og eksternt, og bidrar til kvalitet i tjenestene, en god arbeidsplass og et engasjement for Meløysamfunnet.

  Vi tilbyr

  • En utfordrende og spennende stilling i et godt fagmiljø og et arbeidsmiljø som vektlegger verdier og relasjonsbygging.
  • Lønn etter avtale.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger og
  • Flyttegodtgjørelse etter Meløy kommunes retningslinjer
  • Barnehageplass
  • Hjelp til å finne bolig

  Annet

  • Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. 
  • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
  • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel.
  • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i så tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

  Kontaktinformasjon

  For spørsmål kontakt kommunedirektør Adelheid Kristiansen tlf  997 30 922 
  E-post: adelheid.kristiansen@meloy.kommune.no

  Søk

  Søk her


  Sist endret: 06.02.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?