Du er her: Forside / Ledige stillinger / Sykepleier 19/1655

Sykepleier 19/1655

Innhold

  Virksomhet: Helse og velferd, Ørnes omsorgssenter
  Arbeidssted: Ørnes omsorgssenter
  Stillingsprosent: 100 % fast stilling
  Søknadsfrist: 08.12.2019

  Om stillingen 

  Vil du være med å bygge opp våre fremtidige sykepleiertjenester i vårt nye helse-omsorg og velferdssenter som vil stå ferdig høsten 2020. Da vil vi gjerne høre fra deg.

  Men før vi flytter over blir det ca 1 år i vårt eksisterende Ørnes omsorgssenter som innehar pr i dag 43 institusjonsplasser fordelt på tre avdelinger som yter heldøgntjenester.

  Avdeling A1 har 15 sengeplasser for kortere eller lengre opphold. Ett rom er tilknyttet kommunale akutte døgnplasser (KAD), som er et tilbud til pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie ved forverring av kjent sykdom eller ved akutt oppstått sykdom. Pasienter behandles av lege med allmennmedisinsk kompetanse og følges opp av sykepleier. Avdelingen har også ansvaret for dialyse. Dette er et samarbeid med nordlandssykehuset. Vi har ett hjerterom midt i omsorgssentret der vi har en aktivitør som har ansvaret for den daglige aktivitet for pasienter og dag pasienter fra hjemmet. Avdeling A2 er en skjermet enhet for beboere med demens bestående av 8 sengeplasser der miljøarbeid er hovedfokus. Avdeling A3 er med sine 20 plasser omsorgssenterets største avdeling. I hovedsak er avdelingen ment for beboere med langtidsopphold. Denne avdelingen har også et rom for lindrende pleie.

  Vår hovedmålsetning for omsorgssentret er å skape trygge rammer hvor den enkelte pasient skal opplever støtte i hverdagsmestring og økt opplevelse av selvstendighet i eget liv.

  Arbeidsoppgaver

  • Du bistår i prosessen rundt kartlegging av behov, gjør vurderinger og legger planer for utvikling av tjenestene tilpasset den enkelte pasient.
  • Du skal være bindeledd mellom kommunens enheter slik at pasient opplever og møter en helhetlig tjeneste i samsvar med deres vedtak om tjenester.
  • Du gir veiledning i hverdagslivets utfordringer, både av praktisk og personlig art ut fra den enkeltes individuelle behov.
  • Du arbeider i nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten og ser fordelene med godt tverrfaglig og -etatlig samarbeid. 
  • Du samarbeider nært med egen leder om dine primære sykepleieroppgaver, samt veileder øvrig personale på vakt. 

  Kvalifikasjoner

  • Bachelor i sykepleie med norsk autorisasjon. Autorisasjonsnummer oppgis i søknaden. 
  • Relevant erfaringskompetanse er en fordel.
  • Vi søker deg som hver dag viser din faglige dyktighet og gode samarbeidsevner i møte med den enkelte, det være seg tjenestemottaker eller samarbeidspartner. 
  • Du må ha gode evner til å reflektere over egen rolle, og hvilken påvirkning du har i andres liv.
  • Du viser høy grad av fleksibilitet da vi forventer store variasjoner i arbeidsoppgaver.  
  • Personlig egnethet, og tidligere referanser vektlegges sterkt.
  • Krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, utenlandske søkere må dokumentere bestått norskprøve nivå B2. 

  Vi tilbyr

  • En spennende arbeidsplass i utvikling, hvor du får stor medbestemmelse i hvordan vi løser arbeidsoppgavene.
  • Et positivt og humørfylt arbeidsmiljø har vi sammen ansvar for å skape.
  • Lønn etter avtale/kvalifikasjon.
  • 2-delt turnus, (mulighet for 3-delt om ønskelig)
  • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass ved ledighet / tilgjengelighet.

  Annet

  • Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. 
  • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
  • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel. 
  • Utvidet politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling.

  Kontaktinformasjon

  For spørsmål, kontakt virksomhetsleder Geir Inge Hansen 917 99 585  eller fagleder Harald Arnt Grimstad tlf. 75 71 08 08
  E-post:geir.inge.hansen@meloy.kommune.no / harald.arnt.grimstad@meloy.kommune.no

  Søk

  Søk her

  Sist endret: 19.11.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?