Du er her: Forside / Skoleskyss

Skoleskyss

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Elever på 2.-10.trinn som bor mer enn 4 km fra skolen har rett til gratis skyss. For elever på 1.trinn er skyssgrensa 2 km. Elever som har særlig farlige eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden.

  Avstand mellom skolen og hjemmet

  Elever på 2.-10.trinn som bor mer enn 4 km fra skolen har rett til gratis skyss. For elever på 1. trinn er skyssgrensa 2 km.

  Særlig farlig eller vanskelig skolevei

  Elever som har særlig farlige eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. Meløy kommune har gjennom behandling av saker i Driftsutvalg gjort vurdering av hvilke strekninger som er særlig farlig eller vanskelig, og som gir elevene rette til skoleskyss selv om strekninga mellom skolen og hjemmet er kortere enn 4 km.

  Oversikt over strekninger med særlig farlig eller vanskelig skolevei

   

  Dersom du mener barnet ditt har en særlig farlig eller vanskelig skolevei, men strekningen ikke er vurdert som særlig farlig eller vanskelig av Meløy kommune, så kan du sende en søknad om å få innvilget skoleskyss. Søknad sendes via Visma Flyt skole, og du må begrunne hvorfor du mener barnet har særlig farlig eller vanskelig skolevei.

  Søknad om skoleskyss

  Sist endret: 09.05.2018