Du er her: Forside / Skolestart

Skolestart

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Innskriving

  Barna begynner på skolen i august det året de fyller 6 år. I forkant av dette, skal barna skrives inn i skolen. Barna og de foresatte mottar invitasjon til innskriving fra nærskolen sin. Innskriving av neste års førsteklassinger gjennomføres innen 15.februar i Meløyskolen. Her får de foresatte informasjon om skolen og SFO, og det er et eget opplegg for barna. Innskrivinga skjer på dagtid og varer i ca 2 timer.

  Tidligere skolestart

  Foresatte til barn i førskolealder som ønsker at barnet skal begynne på skolen før skolepliktig alder, kan søke om tidligere skolestart. Barnet må være fylt 5 år innen 1.april. Foresatte søker skriftlig til kommunalsjef Oppvekst. Begge foreldrene må skrive under på søknaden. Kommunalsjef henviser til PPT for sakkyndig vurdering. PPT utreder, vurderer og gir sin anbefaling. Kommunalsjef fatter enkeltvedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. Enkeltvedtaket kan påklages. 

  Søknad om tidligere skolestart bør sendes til Meløy kommune høsten året før barnet blir 5 år av hensyn til barnet og for å sikre rimelig tid til saksbehandling. Frist 1. oktober.

  Utsatt skolestart

  Foresatte til barn i førskolealder som vurderer at barnet på grunn av forsinket utvikling vil ha nytte av et år ekstra i barnehagen, kan søke om utsatt skolestart. Foresatte søker skriftlig til kommunalsjef Oppvekst. Begge foreldrene må skrive under på søknaden. Kommunalsjef henviser til PPT for sakkyndig vurdering. PPT utreder, vurderer og gir sin anbefaling. Kommunalsjef fatter enkeltvedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. Enkeltvedtaket kan påklages. 

  Søknad om utsatt skolestart bør sendes om høsten året før barnet blir 5 år av hensyn til barnet og for å sikre rimelig tid til saksbehandling. Frist 1. oktober.

  Hjemmeundervisning

  I Norge er det opplæringsplikt fra det året barnet fyller 6 år. Opplæringa kan skje i offentlig eller privat skole, eller som hjemmeundervisning. Hjemmeundervisning betyr at foresatte underviser egne barn. De foresatte har rett til å drive hjemmeundervisning, men de må være kvalifisert til dette. Meløy kommune har utarbeidet retningslinjer for hjemmeundervisning som skal sikre forutsigbarhet og være tydelige når det gjelder framgangsmåte, kriterier, rammer for opplæringa, økonomi og tilsyn knyttet til hjemmeundervisninga.

  Retningslinjer for hjemmeundervisning.

  Sist endret: 26.10.2023