Du er her: Forside / Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Om redusert foreldrebetaling

  Myndighetene har fattet vedtak om endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehage. Familiens samlende inntekt legges til grunn for vedtak om lavere foreldrebetaling.

  Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er fra 1.august 2019 på  kroner 3040 per måned. Dette innebærer at alle som har en brutto husholdningsinntekt lavere enn kroner 548 500,-  kan søke om redusert foreldrebetaling. Beløpet gjelder husholdningens totale inntekt.

  Om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

  Fra 1. august 2016 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2019 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner.

  For å søke:

  • Bruk elektronisk søknadsskjema.
  • Søknaden gjelder for ett barnehageår. Dersom barnet starter i barnehagen i løpet av året, kan søknad sendes inn når barnet begynner i barnehagen

  Om dokumentasjon

  • Siste selvangivelse fra foresatt(e)/samboere i husstanden. Skattepliktige kapital-eller personinntekter som ikke er registrert på selvangivelsen skal også dokumenteres.
  • Siste lønnsslipp, -for å dokumentere eventuelle inntektsendringer.
  • Annen dokumentasjon på skattepliktige inntekter/stønader eller endringer i husholdningens økonomi.
  • Innvilget moderasjon gjelder fra måneden etter at søknaden med tilstrekkelig informasjon er mottatt. Søknaden kan ikke ferdigstilles før all dokumentasjon er mottatt.

  Hvordan søke?

   Søk her

  Sist endret: 20.08.2019