Du er her: Forside / Søknader

Søknader

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Her finner du informasjon om hvordan du skal gå fram for å søke om SFO-plass, permisjon fra undervisning, fritak fra vurdering i fag etc

  Fritak fra vurdering i fag

  For å søke fritak fra vurdering i fag, så sender du skriftlig søknad til skolen v/rektor.

  Permisjon fra undervisning

  Det kan søkes om permisjon fra undervisning i inntil to uker. Meløy kommune anbefaler imidlertid at permisjoner begrenses til et minimum.

  I henhold til Opplæringsloven §2-11, kan permisjon gis når dette er forsvarlig. Permisjon kan gis for en periode på inntil 2 uker. Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet har helgedag.

  Meløy kommune oppfordrer de foresatte til planlegge reiser/besøk/ferier i størst mulig grad innenfor de ferier og fridager som følger av vedtatte skolerute. Permisjoner bør begrenses til et minimum. Dette for at eleven skal få et best mulig utbytte av skolegangen.

  Det er et vilkår for alle permisjoner at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følge den ordinære undervisninga når permisjonstida er over.

  Søknad om permisjon fra undervisning skjer via Visma Flyt Skole

  Søknad om permisjon

  SFO-plass

  Søknad om SFO-plass skjer via Visma Flyt Skole

  Søknad om SFO-plass

  Skyss

  Elever i 2.-10 klasse som bor mer enn 4 km fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1.klasse er skyssgrensen 2 km. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. Dersom du mener at barnet ditt har særlig farlig eller vanskelig skolevei, så kan du søke om skoleskyss via Visma Flyt skole.

  Søknad om skoleskyss

  Sist endret: 16.05.2018