Du er her: Forside / Corona

Informasjon om koronaviruset

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Her finner du generelle råd og  informasjon om koronavirus (Covid-19).

  Status smittetall i Meløy

  Vi gjør oppmerksom på at Meløy kommune avslutter daglig rapportering av smittetall fra og med 25. februar. 

  Ettersom stadig flere tester seg med selvtest, og registreringen av positive selvtester har vært frivillig, er det vanskelig å kunne gi presise smittetall. 

  Ønsker du en oversikt over registrerte smittetilfeller i Meløy kommune, finner du det på fhi.no
  Statistikk om koronavirus og covid-19

   

  Råd og regler

  Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, bortsett fra noen regler som beholdes for Svalbard. Endringene ble iverksatt lørdag 12. februar kl. 10.00.

  Dette er anbefalingene som gjelder fra 12. februar:

  Generelle råd til befolkningen
  • Praktiser god hånd- og hostehygiene
  • Følg koronavaksinasjonsprogrammet
  • Test deg ved symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt. Det er ikke lenger nødvendig å teste deg dersom du ikke har symptomer selv om du har nærkontakter som er smittet.
  • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
  • Ved positiv covid-test, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt testing, men anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer.
  • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt
  Råd til risikogrupper og uvaksinerte
  • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne må selv vurdere risiko for smitte og egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 mot behovet for kontakt med andre.
  • Det å holde seg unna store ansamlinger, eventuelt bruke munnbind kan vurderes i perioder med mye smitte. Det er likevel viktig ikke å isolere seg og fortsette med noe sosial kontakt.
  • Personer i risikogruppene er stort sett godt beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de følger råd om å vaksinere seg, slik at de kan leve som andre og følge de samme smittevernrådene som andre.
  • Personer med høy risiko for alvorlig sykdom anbefales å rådføre seg med egen lege om risiko og nødvendigheten av skjerming i perioder med mye smitte.

  Les mer om risikogrupper på FHI sine nettsider.

  Avstand og sosial kontakt
  • Hold avstand til andre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer; spesielt til personer i risikogrupper.
  • Ved fødsel og alvorlig sykdom, bør sykehus og kommunale institusjoner tilrettelegge for besøk, også for pårørende og ledsagere som har testet positivt for koronaviruset.
  Munnbind
  • Forskriftsfestet krav om munnbind oppheves.
  • Det anbefales bruk av munnbind i nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer.
  • Personer i risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.
  Testing
  • Det anbefales test for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer hos voksne. Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Barn med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.
  • Ved positiv selvtest hjemme, bør den enkelte registrere dette i kommunens smittesporingssystem. En positiv selvtest registreres ikke på helsenorge.no, og vises ikke i koronasertifikatet.
  • En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon for personer som er ufullstendig vaksinert, dvs. mangler oppfriskningsdose. For personer som har fått oppfriskningsdose (booster) eller er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder er det ikke nødvendig med bekreftende test.
  • De fleste vil teste positivt rundt symptomstart. I noen tilfeller kan det ta noe lengre tid fra den smittede får symptomer til selvtesten viser at en er smittet. Ved vedvarende symptomer og negativ selvtest anbefales det at en tar ny test 2-3 dager senere.

  Bare de med symptomer skal teste seg (nyhetssak)

  Isolasjon
  • Forskriftsfestet krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at voksne som er bekreftet smittet med covid-19 holder seg hjemme i 4 døgn fra symptomstart og uansett til de har vært feberfri i ett døgn.
  • Dersom det av hensyn til drift er nødvendig at noen smittede møter på jobb, finnes det egne smittevernfaglige råd om hvordan dette kan gjennomføres. Se FHI sine nettsider.
  • Anbefalingen om å holde seg hjemme i 4 døgn gjelder ikke for barn i barnehagealder og skoleelever, som kun anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke.
  Smittesporing
  • Det er ikke lengre anbefaling om at personer som er smittet med koronaviruset skal informere øvrige nærkontakter.
  • Kommunal smittesporing kan være aktuelt i enkelte situasjoner, eksempelvis som bistand ved utbrudd i kommunale institusjoner.
  Karantene

  Ble avviklet 1. februar, mot test-regime.

  Skoler, barnehager og SFO
  • Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves og dermed trafikklysmodellen.
  • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
  • Det vil fortsatt gjelde et krav om smittevern i skoler og barnehager, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og som setter krav om å at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges. Det vil fortsatt være spesifikke råd for barnehager og skoler knyttet til covid-19 i koronaveilederen på FHI.
  • Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet i hverdagen.
  • Råd til arbeidsplasser og virksomheter (FHI) vil være dekkende for smittevernråd til ansatte. Spesifikke smittevernråd knyttet til barnehager og skoler ivaretas med informasjon i koronaveilederen på FHI, under Råd om smittevern i skoler og barnehager.
  • Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder som angir anbefalte kontaktreduserende tiltak når smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager. Kommunen kan beslutte å bruke trafikklysmodellen dersom vilkårene i smittevernloven er oppfylt.

  En mer normal skole- og barnehagehverdag (nyhetssak)

  Universitet, høyskoler og fagskoler
  • Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves.
  • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som setter krav til at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.
  • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
  • Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner for risikogrupper.
  Arbeidsliv
  • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
  • Arbeidsgivere må selv vurdere behovet for å begrense smitten og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig at man på arbeidsplasser legger arbeidsforholdene til rette for risikogrupper.
  Arrangementer og sammenkomster
  • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Det innebærer at det ikke lenger er noen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand.
  • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.
  • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
  Serveringssteder og andre virksomheter
  • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften til serveringssteder og andre virksomheter oppheves.
  • Ingen begrensninger knyttet til hvilke aktiviteter som kan gjennomføres eller avstand.
  • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
  • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for alle virksomheter etter forskrift om miljørettet helsevern. Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.
  Innreise
  • Forskriftsfestede krav om negativ test før innreise og krav til innreiseregistering oppheves.
  • Forskriftsfestet krav om testing før avreise til og etter ankomst Svalbard vil foreløpig videreføres. Det samme gjelder forbud mot internasjonale charterflygninger til Svalbard.

  Utdeling av selvtester 

  Det anbefales test for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer hos voksne. Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Barn med symptomer trenger ikke lengre å teste seg. 

  Bare de med symptomer skal teste seg (nyhetssak).

  Meløy kommune deler ut selvtester på følgende steder: 

  • Meløy helse- og velferdssenter
   Ta kontakt på telefon 75 71 08 40 
   Telefontid: mandag til fredag kl. 08.00-14.00
  • Vall sykehjem, kjellerinngang
   Mandag til fredag kl. 11.00-13.00
   Telefon: 75 71 02 00

  • Halsa helsehus, hjemmetjenesten
   Mandag til fredag kl. 11.00-13.00
   Telefon: 75 71 03 25

  • Hjemmetjenesten Meløy, Meløya
   Mandag til fredag kl. 11.00-12.30
   Telefon: 95 26 77 72

  • Bolga Oppvekstsenter, helsestasjonen
   Mandag til fredag kl. 11.00-12.30
   Telefon: 94 14 50 26

  Testene er gratis.  

  Kommunen ber om at personer som benytter fritidseiendommer i kommunen tar med selvtester selv. Kommunen får tilsendt selvtester beregnet ut fra innbyggertall. Brukere av fritidseiendommer inngår ikke i disse beregningene og vi får dermed ikke tilsendt tester for å dekke opp for dette. 

   

  Slik tar du testen

  Råd rundt bruk av selvtester endres med bakgrunn i økt kunnskap. En prøve fra nesen til selvtesting vil fortsatt fange opp de fleste smittede, men prøvetaking fra svelg (hals) og nese vil sannsynligvis fange opp noen flere tilfeller av omikronvarianten.

  Her kan du lese de nye rådene for hvordan du tester deg ved å kominere svelg-neseprøve.

   

  Registrering av positiv selvtest

  Hvis du får positivt resultat på en selvtest, ber vi om at du registrerer deg på våre nettsider. Dette slik at vi kan holde en oversikt over smittesituasjonen i kommunen.

  Registrer positiv selvtest her

  Du kan bruke din bankID på mobil for å logge deg inn.

  • Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.
  • Det er ikke lengre krav til at du tar en PCR-test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.

  Merk deg at en positiv selvtest ikke registreres på helsenorge.no, og vil dermed ikke vises i koronasertifikatet.

  En positiv selvtest bør derfor bekreftes med test på teststasjon for personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat.

  Les mer om koronasertifikatet.


  Hvem kan ta en PCR-test?

  Det er ikke lengre krav til at du tar en PCR-test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.

  Følgende personer kan ha behov for å bekrefte sin positive selvtest: 

  • Barn under 16 år som er uvaksinerte eller delvaksinerte, for medisinsk vurdering av behov for flere vaksinedoser.
  • Uvaksinerte, delvaksinerte og grunnvaksinerte personer uten oppfriskningsdose som har behov for koronasertifikat. Den enkelte bør selv vurdere behov for å ha gyldig EU-koronasertifikat de neste 180 dager.


  Følgende personer trenger ikke bekrefte sin positive selvtest:

  • Personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/”booster”).
  • Personer som har fått to vaksinedoser og har tidligere gjennomgått covid-19.

  Les mer "testkriterier for koronavirus".(fhi.no)


  Bestille PCR-test


  For å bestille PCR-test tar du kontakt med ditt nærmeste legekontor:

  Ørnes legekontor
  Telefon: 75 71 06 00
  Telefontider: mandag til fredag kl. 09.00-11.00 og 13.00-14.00

  Engavågen legekontor
  Telefon: 75 71 02 50
  Telefontider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-11.00 og 13.00-14.00/ onsdag kl. 09.00-11.00

  Vi gjør oppmerksom på at PCR tester tatt i forbindelse med sykdom er gratis.
  Ønsker du en PCR-test for å ha gyldig koronasertifikat er prisen per test kr. 800,-

  Til deg som tester positivt

  Hva gjør jeg etter positiv selvtest?

  • Forskriftsfestet krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at voksne som er bekreftet smittet med covid-19 holder seg hjemme i 4 døgn fra symptomstart og uansett til de har vært feberfri i ett døgn.
  • Dersom det av hensyn til drift er nødvendig at noen smittede møter på jobb, finnes det egne smittevernfaglige råd om hvordan dette kan gjennomføres. Se FHI sine nettsider.
  • Anbefalingen om å holde seg hjemme i 4 døgn gjelder ikke for barn i barnehagealder og skoleelever, som kun anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke.

  Mer om hvordan du skal forholde deg, og hva du bør gjøre kan du lese under "Råd og regler" lengre opp på siden. 

  Informasjon om vaksinering

  Ønsker du koronavaksine? Ring vaksinasjonsteamet på telefon 911 87 521 for timebestilling. 

  Hva skjer når du har fått time?

  Møt presis. Ikke møt opp til vaksinasjon og gi beskjed så raskt som mulig dersom du på vaksinasjonsdagen har forkjølelsessymptomer eller feber over 38 °C.

  Informér vaksinatør:

  • om tidligere dose(r) koronavaksine du har fått
  • dersom du har gjennomgått koronasykdom og hvor lenge siden det var
  • dersom du har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager

  Før vaksinasjon vil du bli bedt om å svare på noen helseopplysninger:

  Kle deg i klær som gjør det lett å nå fram til overarmen når vaksinen skal settes.
  Husk å gi beskjed dersom du ikke kan møte til timen. Ring vaksinetelefonen på 911 87 521. 

  Våre vaksinasjonsdager

  Vaksinasjonsteamet har foreløpig satt opp følgende vaksinasjonsdager (timebestilling):

  • 24. mai: gamle Ørnes sykehjem

  Vaksinasjon etter gjennomgått covid-19

  Vaksine kan gis tidligst 3 uker etter infeksjon dersom det er behov for rask oppdatering av koronasertifikat, men det anbefales å avvente vaksinasjon i 3 måneder med tanke på å få god vaksineeffekt og redusere risiko for bivirkninger.

  Vi ber om at de som har time til vaksinasjon avbestiller dersom de tester positivt på Covid-19.

  Vaksinering av barn og unge 5-17 år

  Om vaksinasjon av barn og unge 5-17 år (fhi.no)

  Da det er lite etterspørsel av koronavaksine til barn nå, har vi avtalt at Bodø kommune er behjelpelig med vaksinasjon. Dersom du ønsker vaksine til ditt barn, som er mellom 5-11 år, kan det bestilles time i Bodø på telefon 755 93 310 (vaksinebestillingen).
  Barn fra fylte 12 år kan få vaksine i Meløy, ring 911 87 521 for timebestilling.

  Samtykkekjema finner du her.

   

  Oppfriskningsdoser til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar 

  Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 mnd etter dose 3.

  De fleste får anbefaling fra sin fastlege eller behandlende spesialist om at de bør ta en fjerde dose.
  En 5. dose kan være aktuelt for enkelte, det bestemmes av spesialist/fastlege, legen må da bestemme når den da kan tas etter 4. dose.

  Ønsker du å bestille time for vaksinasjon?
  Ta kontakt med vaksinetelefon på 911 87 521.

  Anbefaling og tilbud om en oppfriskningsdose for personer 18 år og eldre

  Meløy kommune gir tilbud om oppfriskningsdose til følgende grupper:

  • Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sykehjemsbeboere anbefales oppfriskningsdose. 
  • Personer 18 år og eldre som tilhører risikogruppene anbefales oppfriskningsdose.
  • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten anbefales oppfriskningsdose.
  • Ellers friske personer 18-44 år kan få oppfriskningsdose.

  Intervallet mellom dose 2 (eventuelt gjennomgått infeksjon) og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.

  Tilbud om 2. oppfriskningdose til personer 80 år og eldre

  Folkehelseinstituttet vurderer at det basert på dagens kunnskap og situasjonen i Norge ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en 2. oppfriskningsdose (dose 4) til alle eldre. Folkehelseinstituttet har allikevel åpnet opp for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose (dose 4) hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose (dose 3). En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

  Ta kontakt på vaksinetelefon 911 87 521 for timebestilling.

  Moderna eller Pfizer

  Man kan nå selv kan velge hvilken vaksinasjonstype man ønsker å benytte. Vaksinajsonsteamet vaksinerer i hovedsak med Pfizer. Ønsker du Modernavaksinen ber vi deg ta kontakt med vaksinasjonsteamet på telefon 911 87 521.    

  Anbefaler Pfizer til menn/ kvinner i alderen 18-30 år

  Hjertemuskelbetennelse (myokarditt) er en sjelden bivirkning etter mRNA-vaksiner. Bivirkningen sees hos begge kjønn og i hovedsak etter andre dose. FHI anbefaler derfor at unge menn/ kvinner i alderen 18-30 år bør vurdere å velge Pfizer.

  Vaksinasjon av gravide og ammende

  Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom, spesielt i 2. og 3. trimester.

  FHI anbefaler:

  • Grunnvaksinasjon til alle gravide som enda ikke er grunnvaksinert. Dette gjelder uavhengig av trimester.
  • Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden 2. dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.
  Kontakt vaksinasjonsteamaet

  Har du spørsmål eller av andre grunner ønsker å kontakte vaksinasjonsteamet, kan de nås på telefon 911 87 521.

  Egenerklæring ved koronavaksinering

  Før oppmøte til koronavaksinering må du fylle ut egenerklæringsskjema.Dette gjøres via lenke i SMS som sendes ut før vaksinasjonsdagen. Du kan bruke din bankID for å logge deg inn.

  Fo deg som ikke har bankID: ta med ferdig utfylt egenerklæringsskjema. 
  Skjemaet finner du her.

  Status koronavaksinering

  Dette er status for koronavaksineringen i Meløy per uke 11 i 2022:

  • Første dose: 4 805 (FHI statistikk 4 993)
  • Andre dose: 4 478 (FHI statistikk 4 646)
  • Oppfriskningsdose: 2 926
  • 5-11 år: 11 

  Koronasertifikat

  Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du nylig har gjennomgått koronasykdom og resultatet hvis du nylig har negativ PCR test.

  Nå kan kommunen utstede koronasertifikat

  Trenger du utskrift av koronasertifikatet ditt, kan du få det ved Veiledningssenteret (tidligere Servicetorget) ved Meløy kommune.

  For å få utskrift av koronasertifikatet ditt, må du møte opp personlig og ha med deg gyldig identifikasjon.

  Veiledningssenteret ved Meløy rådhus har følgende åpningstider:

  Mandag til fredag kl. 08.00-15.30. 

   

  Nyhetsarkiv

  Tidligere saker om smittesituasjonen i Meløy

  Nasjonale informasjonssider

  Vi anbefaler at du alltid holder deg oppdatert på siste informasjon, råd og retningslinjer fra myndighetene. 

  www.helsenorge.no
  www.fhi.no
  www.regjeringen.no

   

  Ønsker du mer informasjon?

  Har du generelle spørsmål om tiltak og retningslinjer i tilknytning til koronautbruddet, ber vi om at du tar kontakt med Veiledningssenteret (tidligere servicetorget) på telefon 75 71 00 00.

  Ved behov vil de videreformidle din henvendelse til kommunens smittevernlege. Alle helserelaterte spørsmål angående korona skal rettes til fastlegen.

  Ørnes legekontor: 75 71 06 00
  Engavågen legekontor: 75 71 02 50

  Nasjonale informasjonssider

  Ny kunnskap om viruset tilkommer stadig. Vi anbefaler at du alltid holder deg oppdatert på siste informasjon, råd og retningslinjer fra myndighetene. 

  www.helsenorge.no
  www.fhi.no
  www.regjeringen.no

   

  Sist endret: 11.05.2022