Du er her: Forside / Corona

Informasjon om koronaviruset

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Her finner du generelle råd og  informasjon om det nye koronaviruset.

   

  Registrering for vaksinering 

  Meløy kommune er i gang med koronavaksinering. Alle over 18 som ønsker koronavaksine, må registrere seg i vaksinasjonskø. Registreringen skjer digitalt og er også et system for timebestilling. Har du allerede registrert det trenger du ikke å registrere deg på nytt.

  Tidspunktet du registrerer deg på, har ingenting å si for når du blir vaksinert. Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge.

  Hvordan registrerer du deg for å få vaksine?

  Du registrerer deg digitalt ved å klikke deg inn på knappen nedenfor «Ønsker du vaksine? Klikk her»

  Timebestillingen består av tre trinn:

  1. Når du registrerer deg, blir du satt i vaksinasjonskø.
  2. Vi sender deg en tekstmelding når du kan bestille time. Selve timebestillingen foregår også digitalt. Du logger deg inn på samme nettsted og bestiller time. Vaksinen består av to doser, og du bestiller tid for begge dosene samtidig.
  3. Du vil motta en bekreftelse på timebestillingen på SMS. I SMS-meldingen får du beskjed om hvor du skal møte opp på selve vaksinasjonsdagen.

  Ønsker du vaksine? Klikk her

  • Du må ha bank-ID for å benytte tjenesten
  • Pårørende kan logge inn med egen ID og registrere foreldre, ektefeller eller andre som ikke klarer å registrere seg selv.
  • Dersom du ikke har bank-ID kan du ringe vår vaksinetelefon på 911 87 521 for å få hjelp til å registrere deg. Telefonen er betjent mandag til fredag fra kl. 08.00-15.30.
  • Du skal registrere fødsels- og personnummer, telefonnummer og svare på noen enkle spørsmål om alder, yrke og helse.
  • Dersom du selv ikke har mobiltelefon, må du registrere mobiltelefonnummeret til noen som kan hjelpe deg med å bestille time for vaksinasjon når det blir din tur.
  Får du ikke til å registrere deg?

  Dersom du ikke får til å registrere deg, eller ikke har noen andre som kan hjelpe deg, kan du ta kontakt med oss på vaksinetelefonen 911 87 521.

  Vaksinetelefonen er betjent hverdager mellom kl. 08.00-15.30.

  Hva skjer etter at du har registrert deg?

  Meløy kommune følger FHI sin prioriteringsrekkefølge for vaksinering. Det betyr at det kan ta lang tid før de yngre aldersgruppene får muligheten til å bestille time.

  Alle som har registrert seg vil bli varslet med en SMS når det åpnes for at du kan bestille time til vaksine. Dersom du har oppgitt mobiltelefonnummer til en annen, må du forsikre deg om at vedkommende varsler deg når det kommer en SMS fra Meløy kommune.

  Når du har mottatt SMS må du, enten selv eller ved hjelp av andre, logge deg inn på samme nettsted og bestille time. Vaksinen består av to doser, og du må bestille tid for begge dosene.

  Når det er din tur, vil du få time med noen få dagers varsel. Vaksinene har kort holdbarhet etter at de er sendt ut fra de sentrale lagrene, og det er derfor viktig at tildelte timer benyttes. Like før timen vil det ikke være mulig å endre denne.

  Hva skjer når du har fått time?

  Vi ber deg møte presis til vaksinasjonstimen slik at ingen vaksinedoser går til spille

  Du skal ikke møte til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen har influensa, forkjølelsessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom.

  Kle deg i klær som gjør det lett å nå fram til overarmen når vaksinen skal settes.

  Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

  Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

  • Beboere på sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
  • Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
  • Alder 75-84 år 
  • Alder 65-74 år og personer mellom 18-64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (for oversikt over sykdommer/ tilstander, se fhi.no)
  • Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/ tilstander
  • Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/ tilstander
  • Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/ tilstander
  • Alder 55-64 år
  • Alder 45-54 år

  Status for vaksineringen i Meløy

  I uke 9 vil Meløy kommune motta totalt 96 doser av vaksinen Corminaty som hovedsakelig vil bli gitt som dose 2 til eldre over 75 år i nordre og søndre Meløy. I tillegg mottas flere doser av AstraZeneca vaksinen med mål om at alle kommuner skal ha vaksinert kritisk helsepersonell.

  Når kritisk/ prioritert helsepersonell er ferdig vaksinert med AstraZeneca kan man begynne å vaksinere prioriteringsgruppe 5 (aldersgruppen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander). Vaksinen AstraZeneca skal gis i to doser med anbefalt intervall på 9-12 uker.

  Meløy kommune forventer å få 96 nye doser av Corminaty vaksinen i uke 10. Denne vil gå til personer som skal ha sin andre dose.

  Antall vaksinerte i Meløy

  • Første dose: 478
  • Andre dose: 236

  Status uke 8

  Status uke 7

  Status uke 6

  Status uke 5

  Status uke 4

  Siste nytt om koronasituasjonen i Meløy

  Råd og anbefalinger for vinterferien

  Råd og anbefalinger for deg som skal vinterferie

  Nye nasjonale tiltak

  Oversikt over siste nasjonale tiltak

  Siste nytt om koronasituasjonen i Meløy

  Her finner du siste nytt fra Meløy kommune.

   

  Symptomer på koronavirus

  Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 bør la seg teste.

  Symptomer på koronavirus kan være feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukte- eller smaksans og muskelverk. I noen tilfeller kan også sår hals, rennende eller tett nese og nysing være symptomer. 

  I veldig sjeldne tilfeller kan kvalme, oppkast, diare, magesmerter, forvirring og svimmelhet være symptomer. 

  Ved mistanke om smitte

  Dersom du har symptomer, og mistenker smitte er rådene som følger: 

  • Hold deg hjemme
  • Ta kontakt med fastlegen og bestill en koronatest
  • Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for helserådgivning, ta kontakt med fastlegen per telefon. 
  • Har du akutt behov for helsehjelp, ring legevakten på 116 117
  •  Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113. 

  Kontaktinformasjon legekontor: 

  • Ørnes legekontor: 75 71 06 00
  • Glomfjord legekontor: 75 71 01 00
  • Engavågen legekontor: 75 71 02 50
  • Legevakt: 116 117

  Husk: Du skal helst ikke oppsøke legekontor eller legevakt uten avtale. Dette for å forebygge smittespredning. 

  Her finner du råd dersom du mistenker at du er smittet med covid-19

  Slik forebygger du smitte

  God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer.

  Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask – Råd og informasjon til befolkningen (folkehelseinstituttet.no)

  Testing

  Testing ved mistanke er ett av de viktigste tiltakene for å kunne holde smitten i befolkningen nede. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som mistenker at de er smittet med covid-19 tar en test. 

  Følgende bør testes:

  • Alle med symptomer på covid-19, inkludert alle med nyoppstått luftveisinfeksjon. 
  • Alle som har vært utsatt for smitte, enten som nærkontakt til en person som har covid-19, eller som kommer til Norge fra røde land/ områder de siste 10 dagene. 
  • Andre grupper etter vurdering av lege
  • Alle som selv mistenker at de er smittet av koronaviruset.

  Ta Helsenorges koronasjekk for å finne ut om du bør testes.

  Testing av barn

  Barn med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon, kan se an symptomene og holdes hjemme et par daer før eventuell test. Ved feber og hoste bør barnet testes for covid-19. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/ skole uten at testing gjennomføres. 

  Har barnet rennende nese som eneste symptom, men ellers god almenntilstand, behøver det ikke å holdes hjemme eller testes.

  Se Folkehelseinstituttets flytskjema for når barn skal holdes hjemme.

  Når du venter på prøvesvar
  • Du får prøvesvar på din covid-19 test på helsenorge.no og på SMS fra ditt legekontor. Normalt tar det 1-2 dager før prøvesvar foreligger. 
  • Som hovedregel må du som venter på prøvesvar holde deg i karantene til negativ prøvesvar foreligger.
  • Mens du venter på prøvesvar, trenger ikke dine nærmeste å være i karantene, men de oppfordres til å føle med på egne symptomer.  
  Etter prøvesvar
  • Ved negativt prøvesvar kan du gå tilbake til jobb og skole når du er i god allmenntilstad.
  • Dersom du tester positivt blir du oppringt av kommunen, og du blir satt i isolasjon. Kommunen setter da igang smittesporing.
  • Dersom du tester positivt, men ikke har symptomer eller ikke har vært utsatt for smitte, må testen bekreftes av ny test. 

  Nærkontakt og smittesporing

  Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene og bør testes. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg. 

  Du blir definert som nærkontakt dersom du har hatt følgende kontakt med person med bekreftet smitte: 

  • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter
  • direkte fysisk kontakt 
  • direktekontakt med sekreter (spytt, snørr, tårer)

  Mer informasjon finner du på helsenorge.no

  Karantene og isolasjon

  Om reisekarantene

  Alle som ankommer røde land eller områder i EØS/Sveits eller land utenfor EØS/Sveits skal i karanene i 10 døgn fra den dagen de ankommer Norge. Dette kalles reisekarantene. Brudd på karanteneplikten er straffbart. 

  Her leser du mer om reisekarantene (helsenorge.no) 

  Om smittekarantene

  Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene i 10 døgn fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Personer i smittekarantene bør teste seg. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg. 

  Her leser du mer om smittekarantene (helsenorge.no)

  Om isolasjon

  Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer. 

  Her leser du mer om reglene for isolasjon (helsenorge.no)

  Smittevernråd for ferie og reise

  Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Du kan reise fritt i Norge.

  Hold deg oppdatert på hvor mye smitte det er før du reiser, både der du bor til vanlig og dit du skal reise. Følg også med på smittevernrådene. Husk at smittesituasjonen og smittevernrådene kan endres raskt. 

  Reiseråd fra helsenorge.no  

  De samme grunnleggende prinsippene for smittevern er like gjeldende ved fritidsreiser som hjemme:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.

  Karantenehotell

  Alle som kommer reisene inn til Meløy fra utlandet skal i karantene i 10 dager etter innreise. Reisekarantenen kan gjennomføres på karantenehotell dersom du ikke har annet egnet oppholdssted.

  Reglene for annet egnet oppholdssted finner du her.

  Innkvartering av arbeidstakere-hvilke krav gjelder? (arbeidstilsynet.no)

  Nærmeste karantenhotell for deg som er reisende til Meløy er Skagen hotell i Bodø. Ordningen administreres av Bodø kommune.

  Kontaktinformasjon:

  For spørsmål om hotellkarantene, ta kontakt med:

  Meløy kommune
  Kommuneoverlege Berit Jørstad
  Telefon +47 477 67 790

  Bodø kommune
  Epost: covid19@bodo.kommune.no


  Lenker:

  Informasjon om karantenehotell i Bodø finner du her

  Om innreise til Norge (regjeringen.no)

   

  Travelers quarantine and quarantine hotel

  To improve infection control, several measures have been introduced regarding travel to Norway. All persons travelling to Norway from red countries/regions are required to familiarise themselves with important information about entry registration, entry quarantine, test obligation and quarantine hotels.

  Travel to Norway

  Digital entry registration

  Corona information in other languages 

  Quaratinehotel for Meløy

  The nearest quarantinehotel for Meløy is Skagen hotel i Bodø. The quarantinehotel i administrated by Bodø kommune. 

  Contactinformation:

  Meløy kommune
  District Medical Officer
  Berit Jørstad
  Telephone: +47 477 67 790

  Bodø kommune
  Email: covid19@bodo.kommune.no

  Besøk og sammenkomster

  Det er begrensninger på hvor mange som kan samles, men det er mulig å feire og møtes dersom vi følger råd og restriksjoner

  Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster (helsenorge.no)

  Plakat: Oversikt over nasjonale tiltak (regjeringen.no)

  Besøk på våre sykehjem

  Vi er nå ferdige med vaksinasjon av beboerne på våre sykehjem, og har fra 17. februar åpnet opp for mer ordinært besøk ved Vall og Ørnes sykehjem.

  Som tidligere, må besøkende gjøre avtale på forhånd, og skrive seg inn i besøksprotokoll ved ankomst.

  Vennligst ta kontakt med oss på følgende telefonnummer:

  • Vall sykehjem: 75 71 02 19/ 75 71 02 00
  • Ørnes sykehjem: 75 71 08 02/ 75 71 08 13

  Vi kan ikke ta imot besøk fra personer som er i karantene eller som har luftveisinfeksjon. Har du vært i områder med mye smitte ber vi om at du opplyser om dette når du tar kontakt. Vi vil da ta ekstra forholdsregler. Som før er det viktig med håndhygiene før og etter besøk.

  • Besøket kan foregå på beboers rom eller i fellesareal
  • Dersom du og den du besøker er fullvaksinert, kan dere gi hverandre en klem
  • Beboere som er fullvaksinert kan også ha fysisk kontakt med et fåtall nære personer, selv om disse ikke er vaksinert.

  For øvrig ber vi om at besøkende holder to meters avstand til personalet og andre beboere, og at man følger gjeldende råd og anbefalinger for smittevern.

  Trenger du hjelp?

  På grunn av koronapandemien må vi holde avstand til hverandre. Det gjør livet utfordrende for mange. Hvordan skal vi ta vare på oss selv og hverandre nå? Hvordan kan vi være sosiale uten at noen blir utsatt for smitte?

  Her finner du tips og informasjon om hvordan du kan ta vare på deg selv og andre. 

  Ønsker du mer informasjon?

  Informasjonstelefon

  Har du generelle spørsmål om tiltak og retningslinjer i tilknytning til koronautbruddet, ber vi om at du tar kontakt med Servicetorget på telefon 75 71 00 00.

  Ved behov vil de videreformidle din henvendelse til kommunens smittevernlege. Alle helserelaterte spørsmål angående korona skal rettes til fastlegen.

  Ørnes legekontor: 75 71 06 00
  Glomfjord legekontor: 75 71 01 00
  Engavågen legekontor: 75 71 12 50

  Nasjonal informasjonstelefon

  Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015

  Informasjonsmateriell

  Her finner du plakter og annet informasjonsmateriell som du kan laste ned og bruke i din bedrift/ organisasjon: 

  Informasjonsplakat for konsertarrangører (Norske Konsertarrangører)

  Plakat hygieneråd (folkehelseinstituttet.no)

  Plakat litt, mye eller helt avstand (folkehelseinstituttet.no)

  Flytskjema for covid-19 testing ved luftveisinfeksjoner

  Generell informasjon om korona på flere språk (folkehelseinstituttet.no) 

  Om hjemmekarantene og isolasjon på flere språk (folkehelseinstituttet.no)

  Informasjonsfilm om korona for barn og unge

  Veiledere, råd og forskrifter 

  Veiledere og råd utgitt av norske myndigheter i forbindelse med covid-19 utbruddet finner du her

  Forskrifter tilknyttet covid-19 utbruddet finner du her

  Råd fra nasjonale myndigheter

  Ny kunnskap om viruset tilkommer stadig. Vi anbefaler det at du holder deg oppdatert på siste informasjon, råd og retningslinjer fra myndighetene. 

  Folkehelseinstituttet

  Helsedirektoratet

  helsenorge.no 

  regjeringen.no/korona

  For barn, unge og familier

  Skolehelsetjenesten

  Helsesykepleierne i skolehelsetjenesten har igjen vanlig kontortid på alle skolene. Ta gjerne kontakt med dem dersom du har spørsmål om korona. Du kan også kontakte dem dersom du trenger råd og veledning om andre ting. 

  Les mer om skolehelsetjenesten her

  Åpen telefon hos familieveileder

  Familieveileder er tilgjengelig for samtale og veiledning over telefon. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har behov for å snakke med noen om situasjonen rundt koronautbruddet eller andre tema som berører dere. 

  Vi er tilgjengelige på telefon alle hverdager fra kl. 08.00-15.30.

  Familieveileder Turid Solstrand: telefon 482 59 727

   

  Helsestasjon

   

  Vi ber om at gravide og barn, eller husstander der en eller flere familiemedlemmer opplever akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, pustevansker, eller lette symptomer som forkjølelse eller vondt i halsen, ikke møter opp på helsestasjonen selv om de har fått innkalling. Vi ber om at disse ringer sin helsestasjon snarest. 

  • Ørnes helsestasjon telefon 75 71 07 50 / 95420870
  • Glomfjord helsestasjon telefon 909 74 084
  • Halsa helsestasjon telefon 954 19 113
  • Vall helsestasjon telefon 954 20 870

  Vi minner våre besøkende om dette:

  • Vask hender ofte
  • Hold avstand til andre
  • Ikke håndhils på helsepersonellet eller andre som er i lokalet

   

  Jordmortjenesten

  I forbindelse med koronautbruddet vil vi i svangerskapsomsorgen begrense fysisk kontakt så mye som mulig. Dette for å ivareta deg som gravid og etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

  Det betyr at:

  • Tidlig samtale utføres på telefon. Når du henvender deg til helsestasjon som ny gravid vil du bli satt opp til time der. Jordmor ringer deg og gjennomfører konsultasjonen på telefon og videre oppfølging avtales individuelt.
  • Alle gravide kontaktes av jordmor på telefon minst en gang før ultralyd, deretter i svangerskapsuke 24, 28, 32, 36, 38 og 40 da vi ønsker å minimere den tiden de gravide er på kontoret.
  • Ved oppmøte bør den gravide komme alene uten partner eller andre.
  • Jordmor kontakter alle nybakte mødre snarest mulig etter hjemkomst.
  • Hjemmebesøk etter fødsel blir på helsestasjonen, inntil videre.

  Gravide som er bekymret for egen eller fosterets helse bør være i kontakt med jordmor for å få tilbud om ekstra undersøkelser.        

  Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

   

   

  Helsestasjon 0-5 år

  Fra uke 17 vil vi gjenopprette normal aktivitet i helsestasjonen med nødvendige smitteverntiltak etter anbefalinger fra Helsedirektoratet. Det vil bety følgende for deg som bruker av helsestasjonen: 

  • Aktiviteten på helsestasjonen vil gjenopprette normal aktivitet med lengre tid mellom familiene. Vi gir deg beskjed om eventuell endring av timer.

  • Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke, skal ikke komme på helsestasjon eller til skolehelsetjenesten. Det kan da gjennomføres konsultasjon via telefon eller video.

  • Det vil bli sendt ut sms til alle i målgruppen om nødvendigheten av å ikke møte dersom barn og foreldre opplever akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, pustevansker, eller lette symptomer som forkjølelse eller vondt i halsen. Disse møter ikke opp på helsestasjonen selv om de har fått innkalling. Vi ber om at disse ringer sin helsestasjon snarest. 

  • Hjemmebesøk etter fødsel vil fortsatt bli gjennomført på helsestasjonen. Mor og det nyfødte barnet møter på helsestasjonen alene i stedet for at vi kommer hjem til dere.

  • Vi gjennomfører alle konsultasjoner individuelt med helsesykepleier, lege og fysioterapeut. (fysioterapeut ved 4 mnd. og ved behov).

  • Vi følger det ordinære vaksinasjonsprogrammet.

  • Barn følges av en foreldre såfremst det ikke er særskilte behov som gjør at to må følge barnet.

  • Foreldre bør ikke ta med søsken på konsultasjonen. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken. De må da være symptomfrie.

  • Vi følger opp barn, unge og familier med særskilte behov.

  • Vi forkorter konsultasjonene på helsestasjonen til et minimum med god tid mellom hver avtale.

  • Samtale og veiledning gjøres over telefon.

  Har du spørsmål ber vi deg ta kontakt med din helsestasjon.

  • Ørnes helsestasjon telefon 75 71 07 50/ 954 20 870
  • Glomfjord helsestasjon telefon 909 74 084
  • Halsa helestasjon telefon 954 19 113
  • Vall helsestasjon telefon 954 20 870 

   

  Barnevernstjenesten

  I forbindelse med koronautbruddet vil mange av våre sårbare barn oppleve at dagliglivet ikke fungerer som normalt 

  Er du bekymret for et barn ber vi deg ta kontakt med barnevernstjenesten eller barnevernvakta: 

  Barn og unge som er bekymret kan i tillegg til lokal barnevernvakt, ringe alarmtelefonen for barn og unge. 

  Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
  Alarmtelefon er åpen alle dager hele døgnet.


  Psykisk helsetjeneste

  Trenger du å komme i kontakt med oss i psykisk helse? Ta kontakt med oss på telefon 415 40 818 eller 75 71 07 44.

  Mer informasjon om tjenesten finner du her.


  Nasjonale hjelpetelefoner

  Trenger du noen å snakke med?
  Her finner du en oversikt over nasjonale hjelpetelefoner.


  Gode tips til fysisk og psykisk helse

  Mange opplever nok dette som ei «rar» tid. Vi lever livene våre på en annen måte enn vanlig, er mindre sosiale og kan ikke delta på alle aktiviteter, skole eller jobb som før.

  Noen opplever usikkerhet og bekymring.

  Ikke glem at den situasjonen vi er i nå ikke kommer til å vare evig. Gjør gode ting for deg selv og andre, så er det lettere å beholde god helse, overskudd og trivsel NÅ og i FREMTIDEN.

  Vi vet at det er mye vi kan gjøre selv for at tilværelsen skal bli så bra som mulig. Her er noen helsefremmende råd fra oss til alle oss:

  Opprettehold/utvid ditt nettverk

  Å knytte sosiale bånd til andre er godt for oss. Med karantene, hjemmekontor, permitteringer og begrenset omgang med andre, er det viktig å likevel opprettholde sosiale kontakter. Hvis du mangler nettverk, kan du prøve å utvide ditt nettverk, for eksempel gjennom grupper på sosiale medier. Trenger du hjelp til å finne noen å snakke med? Ta kontakt med Gitte på Meløy frivilligsentral på telefon 409 00 575, dersom du trenger en telefonvenn eller ønsker å bli en. Du kan også bruke de nasjonale hjelpetelefonene dersom du trenger noen å snakke med.

  Vær fysisk aktiv

  Det er godt for oss å være aktive. I disse tider kan det være vanskelig å være aktiv på samme måte som tidligere, men det er bra både for vår fysiske og psykiske helse å være i aktivitet.  

  Gå en tur ut. Lek med barna i snøen. Dans på stuegulvet. Gjør styrkeøvelser. Løp opp trappa.

  Det er ikke viktig hva vi gjør, men at vi beveger oss såpass mye at vi blir litt andpusten og svett, gjerne hver dag.

  Mange har hjemmekontor som ikke er godt tilpasset. Da er det ekstra viktig å ta pauser, variere sittestillingen og gjøre noen forebyggende øvelser. Tips til øvelser finner du her.

  Flere tips om fysisk aktivitet på helsenorge.no.

  Spis variert og sunn mat

  Oppretthold dine vanlige rutiner når det gjelder måltider. Dersom du bor sammen med noen, så spis gjerne sammen så langt det er mulig. Måltidet er en viktig arena for prat og hygge. Prøv å få i deg nok frukt, grønnsaker og bær – gjerne 5 "håndfuller" hver dag.

  Kanskje har du litt mer tid nå og kan eksperimentere litt mer på kjøkkenet? Du kan for eksempel finne sunne og gode hverdagsoppskrifter på:

  www.3iuka.no

  www.frukt.no

  www.melk.no

  Sov godt

  Det kan være lett å la rutinene flyte litt når man kanskje ikke MÅ opp til et fast klokkeslett, men å bevare en god døgnrytme er viktig for god helse, overskudd og trivsel.

  Hold på dine vanlige rutiner når det gjelder søvn. Legg deg og stå opp til samme tid og sørg for å være ute i dagslys hver dag.

  Disse rådene er viktige for å opprettholde en god døgnrytme. Husk også at daglig fysisk aktivitet kan hjelpe deg til bedre søvn.

  Sliter du jevnlig med søvnen? Her kan du finne mer informasjon, tips og råd.

  Fortsett å lære

  Å lære seg nye ting gir glede, mestringsfølelse og stolthet. Nå har du kanskje tid til å lære deg noe nytt, eller ta opp igjen en aktivitet du ikke har gjort på lenge. Kanskje noen i din familie kan noe som ikke du kan? Lær av hverandre eller hva med å gi hverandre en liten utfordring? 

  Er du ikke så god på digitale verktøy? Da er dette en super ting å øve seg på akkurat nå. Klarer du å få til et videomøte med noen eller å ta i bruk en ny app? Det finnes en rekke muligheter til å lære seg nye ting. Du finner mange bøker og gjør-det-selv-videoer på Youtube. Meløy bibliotek har tatt i bruk den nye appen Bookbites. Her kan du låne og lese bøker gratis! Last ned appen og ta kontakt med Meløy bibliotek på deres facebookside hvis du ønsker veiledning for å komme i gang.

  Gi til andre

  Bli med i den nasjonale dugnaden. Du bidrar med å passe på to ting: Vent med å få viruset og vent med å sende det videre. Altså – følg de nasjonale og lokale anbefalingene!

  I ventetiden kan du kanskje bidra til samfunnet på andre måter, for eksempel gjennom å ta kontakt med frivilligsentralen eller frivillige organisasjoner og si at du ønsker å bidra. Du kan for eksempel melde deg som telefonvenn.Ta kontakt med Gitte på Meløy frivilligsentral på telefon 409 00 575, dersom du trenger en telefonvenn eller ønsker å bli en.

  Mange har en enslig nabo, eller en venn som ikke kommer seg så lett ut. Hva med å ta en telefon til han/henne? Kanskje kan du hjelpe med noe praktisk, noe teknisk på mobil/pc eller kanskje er det nok med en prat.

  Vær oppmerksom

  En måte som kan være til hjelp både nå og i en mer normal hverdag, er å være oppmerksom på hva du føler og tenker. Du kan også være oppmerksom på hvordan mediarapporteringen påvirker deg. Det er naturlig å kjenne på uro og frykt for det som skjer nå, og å bekymre seg for framtiden. Hvis du bekymrer deg mye, kan det bli en vond sirkel.

  Et tiltak du kan gjøre er å sette av tid hver dag for bekymring. For eksempel så kan du prøve å utsette bekymringen til kl. 17. Når klokken er 17 så bekymrer du deg i 30 minutter. Hvis du har bekymringstanker etter 17.30 så utsetter du bekymringen til neste dag kl. 17.

  Klarer du ikke å legge i fra deg bekymringstankene, er det lurt å snakke med noen du kjenner eller bruk de nasjonale hjelpetelefonene.

  Du kan lese mer om fem råd for god psykisk helse på Helse Norges nettside, men da uten kobling til korona. 

  8 tips til deg med hjemmekontor
  1. Hold på morgenrutinene som om du skulle dratt på jobb som vanlig.
   Ta en dusj, spis frokost, puss tenner. Det signaliserer til hjernen at du skal på jobb. 

  2.  Lag deg en god arbeidsstasjon.
   Finn en komfortabel stol og bord i passende høyde. Bruk gjerne et rom der du kan lukke døren. 

  3. Følg en timeplan for dagen.
   Lag en arbeidsplan og sett deg mål for dagen. 

  4. Sett klare grenser for når du er på jobb og når du har fri.
   Oppretthold skillet mellom jobb og privatliv. Slik klarer du å holde produktiviteten oppe. 

  5. Ta ordentlige pauser og beveg deg bort fra arbeidsstasjonen.
   Ta lunsj, gjerne med kollegaer på telefon eller videochat.

  6. Snakk med kollegaer i løpet av dagen over telefon eller videochat.
   Diskuter saker med kolleger som om dere skulle vært på jobb. De gode løsningene finner man sammen. 

  7. Unngå distraksjoner som tv, sosiale medier, husarbeid og lignende. 

  8. Finn arbeidsro selv om dere er flere i husstanden som er hjemme.
   Det er lett å bli distrahert av det som skjer rundt i huset. Prøv å gjøre avtaler med de andre i huset om at man må få arbeidsro. 

   

   

  Sist endret: 03.03.2021