Du er her: Forside / Corona

Informasjon om koronaviruset

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Her finner du generelle råd og  informasjon om det nye koronaviruset.

   

  Om koronaviruset

  Det nye koronaviruset ble oppdaget i januar 2020. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinseni Kina i desember 2019.

  Det nye koronaviruset SARS-CoV-2 er et tidligere ukjent virus, men har visse genetiske likheter med SARS-viruset som også tilhører koronavirus familien. Koronavirus familien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjoner. Mange koronavirus gir bare forkjølelse, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom og i noen tilfeller forårsake dødsfall.

  Fakta om viruset og sykdommen Covid-19 

  Ved mistanke om smitte

  Dersom du har symptomer på influensa (hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker) skal du ta kontakt med legekontor eller legevakt per telefon

  • Ørnes legekontor: 75 71 06 00
  • Glomfjord legekontor: 75 71 01 00
  • Engavågen legekontor: 75 71 02 50
  • Legevakt: 116 117

  Du skal helst ikke møte på legekontor eller legevakt om dette kan unngås. Dette for å forebygge smittespredning. 

  Her finner du råd dersom du mistenker at du er smittet med covid-19

  Testkriterier

  For å kunne hindre videre smitte i befolkningen og sørge for god behandling der det er nødvendig, er det ønskelig å få testet så mange som mulig av de med mistenkt covid-19. Det er laget en prioritert liste over hvem som bør testes:

  Testkriterier fra Folkehelseinstituttet

  Informasjonstelefon

  Grunnet få henvendelser legger vi inntil videre ned koronatelefonen. Har du generelle spørsmål om tiltak og retningslinjer i tilknytning til koronautbruddet, ber vi om at du tar kontakt med Servicetorget på telefon 75 71 00 00.

  Ved behov vil de videreformidle din henvendelse til kommunens smittevernlege. Alle helserelaterte spørsmål angående korona skal rettes til fastlegen.

  Ørnes legekontor: 75 71 06 00
  Glomfjord legekontor: 75 71 01 00
  Engavågen legekontor: 75 71 12 50

  Nasjonal informasjonstelefon

  Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015

  For barn, unge og familier

  Åpen telefon i skolehelsetjenesten

  Grunnet koronasituasjonen og stengte skoler er skolehelsetjenesten nå tilgjengelig for elevene over telefon. Skolehelsetjenesten kan også nås via Teams.

  Skolehelsetjenesten har telefontid alle hverdager fra kl. 08.00-15.30.
  (Skolens helsesykepleier i parentes).

  • Spildra skole
   Mandag til fredag: telefon 943 82 550 eller 75 71 07 52 (Gerd Anne Jørgensen).

  • Reipå skole
   Mandag, onsdag og fredag: telefon 943 82 550
   Tirsdag og torsdag: telefon 917 61 911 (Edel Gunn Knudsen).

  • Glomfjord skole
   Mandag til fredag: telefon 909 74 084 (Torunn Monsen).

  • Enga skole
   Mandag, onsdag og fredag: telefon 943 82 550 og 901 35 919
   Tirsdag og torsdag: telefon 482 28 440 (Guro Myrvang).

  • Bolga Oppvekstsenter/ Meløy Oppvekstsenter/ Halsa skole
   Mandag til fredag: telefon 954 19 113 (Eli Halsos).

  • Ørnes skole
   Mandag, onsdag og fredag: telefon 912 49 529 (Siv Heidi Griegel).
   Tirsdag og torsdag: telefon 943 82 550 og 90135919

  • Neverdal Enspire skole
   Mandag, onsdag og fredag: telefon 943 82 550
   Tirsdag og torsdag: telefon 917 61 911 (Edel Gunn Knudsen).

  • Meløy videregående skole
   Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
   Telefon 943 82 550 (Gerd Anne Jørgensen)
  Åpen telefon hos familieveileder

  Familieveileder er tilgjengelig for samtale og veiledning over telefon. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har behov for å snakke med noen om situasjonen rundt koronautbruddet eller andre tema som berører dere. 

  Vi er tilgjengelige på telefon alle hverdager fra kl. 08.00-15.30.

  Familieveileder Trine Solhaug: telefon 908 04 160
  Familieveileder Turid Solstrand: telefon 482 59 727

   

   

  Helsestasjon

  Helsestasjonen vil følge anbefalinger fra Helsedirektoratet og vil fra uke 17 gjenopprette normal aktivitet i helsestasjonen med nødvendige smitteverntiltak.

  Vi ber om at gravide og barn, eller husstander der en eller flere familiemedlemmer opplever akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, pustevansker, eller lette symptomer som forkjølelse eller vondt i halsen, ikke møter opp på helsestasjonen selv om de har fått innkalling. Vi ber om at disse ringer sin helsestasjon snarest. 

  • Ørnes helsestasjon telefon 75 71 07 50 / 95420870
  • Glomfjord helsestasjon telefon 909 74 084
  • Halsa helsestasjon telefon 954 19 113
  • Vall helsestasjon telefon 954 20 870

  Vi minner våre besøkende om dette:

  • Vask hender ofte
  • Hold avstand til andre
  • Ikke håndhils på helsepersonellet eller andre som er i lokalet

   

  Jordmortjenesten

  I forbindelse med koronautbruddet vil vi i svangerskapsomsorgen begrense fysisk kontakt så mye som mulig. Dette for å ivareta deg som gravid og etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

  Det betyr at:

  • Tidlig samtale utføres på telefon. Når du henvender deg til helsestasjon som ny gravid vil du bli satt opp til time der. Jordmor ringer deg og gjennomfører konsultasjonen på telefon og videre oppfølging avtales individuelt.
  • Alle gravide kontaktes av jordmor på telefon minst en gang før ultralyd, deretter i svangerskapsuke 24, 28, 32, 36, 38 og 40 da vi ønsker å minimere den tiden de gravide er på kontoret.
  • Ved oppmøte bør den gravide komme alene uten partner eller andre.
  • Jordmor kontakter alle nybakte mødre snarest mulig etter hjemkomst.
  • Hjemmebesøk etter fødsel blir på helsestasjonen, inntil videre.

  Gravide som er bekymret for egen eller fosterets helse bør være i kontakt med jordmor for å få tilbud om ekstra undersøkelser.        

  Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

   

   

  Helsestasjon 0-5 år

  Fra uke 17 vil vi gjenopprette normal aktivitet i helsestasjonen med nødvendige smitteverntiltak etter anbefalinger fra Helsedirektoratet. Det vil bety følgende for deg som bruker av helsestasjonen: 

  • Aktiviteten på helsestasjonen vil gjenopprette normal aktivitet med lengre tid mellom familiene. Vi gir deg beskjed om eventuell endring av timer.

  • Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke, skal ikke komme på helsestasjon eller til skolehelsetjenesten. Det kan da gjennomføres konsultasjon via telefon eller video.

  • Det vil bli sendt ut sms til alle i målgruppen om nødvendigheten av å ikke møte dersom barn og foreldre opplever akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, pustevansker, eller lette symptomer som forkjølelse eller vondt i halsen. Disse møter ikke opp på helsestasjonen selv om de har fått innkalling. Vi ber om at disse ringer sin helsestasjon snarest. 

  • Hjemmebesøk etter fødsel vil fortsatt bli gjennomført på helsestasjonen. Mor og det nyfødte barnet møter på helsestasjonen alene i stedet for at vi kommer hjem til dere.

  • Vi gjennomfører alle konsultasjoner individuelt med helsesykepleier, lege og fysioterapeut. (fysioterapeut ved 4 mnd. og ved behov).

  • Vi følger det ordinære vaksinasjonsprogrammet.

  • Barn følges av en foreldre såfremst det ikke er særskilte behov som gjør at to må følge barnet.

  • Foreldre bør ikke ta med søsken på konsultasjonen. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken. De må da være symptomfrie.

  • Vi følger opp barn, unge og familier med særskilte behov.

  • Vi forkorter konsultasjonene på helsestasjonen til et minimum med god tid mellom hver avtale.

  • Samtale og veiledning gjøres over telefon.

  Har du spørsmål ber vi deg ta kontakt med din helsestasjon.

  • Ørnes helsestasjon telefon 75 71 07 50/ 954 20 870
  • Glomfjord helsestasjon telefon 909 74 084
  • Halsa helestasjon telefon 954 19 113
  • Vall helsestasjon telefon 954 20 870

   

  Råd om delt bosted

  Hverdagen er vanskelig for mange under koronautbruddet. Foreldre som ikke bor sammen kan møte nye utfordringer når de skal samarbeide om barna.

  Her er noen råd for gjennomføring av delt bosted og samvær mellom barn og foreldre.

  Er du bekymret for et barn?

  For enkelte barn og unge kan ukene bli ekstra vanskelig når skole og fritidsaktiviteter er stengt.

  I forbindelse med koronautbruddet vil mange av våre sårbare barn oppleve at dagliglivet ikke fungerer som normalt.

  For noen av de mest sårbare barna som opplever vold, rus og annen omsorgssvikt kan ukene bli ekstra vanskelig når skole og fritidsaktiviteter er stengt og de ikke har kontakt med de voksne i sitt nettverk.

  Er du bekymret for et barn ber vi deg ta kontakt med barnevernstjenesten eller barnevernvakta: 

  Barn og unge som er bekymret kan i tillegg til lokal barnevernvakt, ringe alarmtelefonen for barn og unge. 

  Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
  Alarmtelefon er åpen alle dager hele døgnet.

  Psykisk helsetjeneste

  Trenger du å komme i kontakt med oss i psykisk helse? Ta kontakt med oss på telefon 415 40 818 eller 75 71 07 44.

  Mer informasjon om tjenesten finner du her.

  Nasjonale hjelpetelefoner

  Trenger du noen å snakke med?
  Her finner du en oversikt over nasjonale hjelpetelefoner.

  Hvordan forebygge smitte

  God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer.


  8 steg for å forhindre smitte

  1. Vask hendene dine ofte og grundig med såpe og vann.
  2. Unngå å ta deg til ansiktet. Viruset kan overføres til kroppen fra hendene via munn, øyne og nese.
  3. Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Dekk over med et tørkepapir som kastes, eller albuekroken.
  4. Unngå håndhilsning, kyssing og klemming.
  5. Hold avstand til andre – på jobb, ute og andre steder du oppholder deg. Kan du arbeide med jobb eller skole hjemmefra?
  6. Rengjør hjemmet på vanlig måte med vanlige renholdsmidler.
  7. Hold deg hjemme hvis du føler deg syk eller har lette symptomer på forkjølelse eller vondt i halsen.
  8. Hold deg oppdatert på gjeldende råd og ny kunnskap. Du finner informasjon på www.fhi.no og www.helsenorge.no

   

  Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask – Råd og informasjon til befolkningen (folkehelseinstituttet.no)

  Smittevernråd for ferie og reise

   

  Etter flere uker med strenge tiltak, kunne regjeringen 15. mai melde at det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge nå er lettet på, slik at reiser kan foretas så sant du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte og reduserer muligheten til å bli smittet selv.

  De samme grunnleggende prinsippene for smittevern er like gjeldende ved fritidsreiser som hjemme:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.

  Smittevernråd for ferie og reise (FHI)

   

  Unngå utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

  Norske myndigheter fraråder fra 14. mars 2020 reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reisende bør følge med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt.

  Informasjon om reiser og koronavirus (FHI)

  Hjemmekarantene og hjemmeisolering

  Om hjemmekarantene

  Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder for dem som er i hjemmekarantene:

  1. Skal ikke gå på skole eller jobb.
  2. Dere som bor sammen kan omgås normalt.
  3. Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
  4. Skal ikke ta offentlig transport.
  5. Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
  6. Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
  7. Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
  8. Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg så snart som mulig.

  Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart. 

  De som bor sammen med en person i hjemmekarantene skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer. 

  Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.  

  Les forskriften om karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet

  Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19 forskriften)

  Råd til personer i hjemmekarantene  

  Om hjemmeisolering

  Hjemmeisolering betyr å være hjemme, isolert fra andre mennesker, og ikke ha tett kontakt med de du bor sammen med. Du kan da ikke forlate hjemmet. Dette gjelder for alle med mistenkt eller bekreftet covid-19 sykdom, helt til du er friskmeldt av lege.  

  Dette gjelder for personer i hjemmeisolering: 

  • Skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde seg i egen hage eller på egen balkong.
  • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
  • Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
  • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
  • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
  • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport.
  • Hjemmet bør rengjøres hyppig. Rengjør overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
  • De du bor sammen med skal være i karantene, se avsnitt over.
  • De du bor sammen med må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt og før du skal ut av huset.
  • Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

  Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

  Arrangement og samlinger

  Fra 7. mai vil det åpnes opp for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Dette forutsatt en ansvarlig arrangør og at nye smittevernregler følges. Dette melder regjeringen i en pressemelding fra 30. april. 

  Følgende regler vil gjelde fra 7. mai:

  • Fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer
  • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
  • Dette gjelder bare arrangement er på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede.
  • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre raskt smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern følges.
  • Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.

  Arrangementer med 51–499 personer

  Inntil videre er arrangementer med 51 eller flere personer forbudt. Regjeringen vil komme med anbefalinger om gruppestørrelse i løpet av uke 19.

  Arrangementer med flere enn 500 personer

  Alle kultur- og idrettsarrangementer med mer enn 500 personer er forbudt fram til og med 31. august 2020.

  Helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger gjendende for næringsliv, idrett, kultur og andre virksomheter.

  Veiledere og råd fra myndighetene

  Her finner du veiledere og råd utgitt av norske myndigheter i forbindelse med covid-19 utbruddet:

  Veiledere og råd

  Hold deg oppdatert!

  Ny kunnskap om viruset tilkommer stadig. Vi anbefaler det at du holder deg oppdatert på siste informasjon, råd og retningslinjer fra myndighetene. 

  Folkehelseinstituttet

  Helsedirektoratet

  helsenorge.no 

  regjeringen.no/korona

  Informasjonsmateriell

  Her finner du plakter og annet informasjonsmateriell som du kan laste ned og bruke i din bedrift/ organisasjon: 

  Plakat hygieneråd (folkehelseinstituttet.no)

  Ved å holde avstand til andre bremser vi koronaviruset:
  Plakat litt, mye eller helt avstand (folkehelseinstituttet.no)

  Flytskjema for covid-19 testing ved luftveisinfeksjoner


  Her finner du film og informasjonsskriv med generell informasjon om korona:
  Generell informasjon om korona på flere språk (folkehelseinstituttet.no) 


  Her finner du film og informasjonsskriv om hjemmekarantene og isolasjon:
  Om hjemmekarantene og isolasjon på flere språk (folkehelseinstituttet.no)

  Informasjonsfilm om koronaviruset

  Både barn og unge har mange spørsmål om koronaviruset. Folkehelseinstituttet har nå laget en informasjonsfilm som kan gi deg svar på noen av spørsmålene. 

  Se filmen her 

  Gode tips til fysisk og psykisk helse

  Hvordan beholde en god fysisk og psykisk helse i «uvanlige» tider?

  Mange opplever nok dette som ei «rar» tid. Vi lever livene våre på en annen måte enn vanlig, er mindre sosiale og kan ikke delta på alle aktiviteter, skole eller jobb som før.

  Noen opplever usikkerhet og bekymring.

  Ikke glem at den situasjonen vi er i nå ikke kommer til å vare evig. Gjør gode ting for deg selv og andre, så er det lettere å beholde god helse, overskudd og trivsel NÅ og i FREMTIDEN.

  Vi vet at det er mye vi kan gjøre selv for at tilværelsen skal bli så bra som mulig. Her er noen helsefremmende råd fra oss til alle oss:

  Opprettehold/utvid ditt nettverk

  Å knytte sosiale bånd til andre er godt for oss. Med karantene, hjemmekontor, permitteringer og begrenset omgang med andre, er det viktig å likevel opprettholde sosiale kontakter. Hvis du mangler nettverk, kan du prøve å utvide ditt nettverk, for eksempel gjennom grupper på sosiale medier. Trenger du hjelp til å finne noen å snakke med? Ta kontakt med Gitte på Meløy frivilligsentral på telefon 409 00 575, dersom du trenger en telefonvenn eller ønsker å bli en. Du kan også bruke de nasjonale hjelpetelefonene dersom du trenger noen å snakke med.

  Vær fysisk aktiv

  Det er godt for oss å være aktive. I disse tider kan det være vanskelig å være aktiv på samme måte som tidligere, men det er bra både for vår fysiske og psykiske helse å være i aktivitet.  

  Gå en tur ut. Lek med barna i snøen. Dans på stuegulvet. Gjør styrkeøvelser. Løp opp trappa.

  Det er ikke viktig hva vi gjør, men at vi beveger oss såpass mye at vi blir litt andpusten og svett, gjerne hver dag.

  Mange har hjemmekontor som ikke er godt tilpasset. Da er det ekstra viktig å ta pauser, variere sittestillingen og gjøre noen forebyggende øvelser. Tips til øvelser finner du her.

  Flere tips om fysisk aktivitet på helsenorge.no.

  Spis variert og sunn mat

  Oppretthold dine vanlige rutiner når det gjelder måltider. Dersom du bor sammen med noen, så spis gjerne sammen så langt det er mulig. Måltidet er en viktig arena for prat og hygge. Prøv å få i deg nok frukt, grønnsaker og bær – gjerne 5 "håndfuller" hver dag.

  Kanskje har du litt mer tid nå og kan eksperimentere litt mer på kjøkkenet? Du kan for eksempel finne sunne og gode hverdagsoppskrifter på:

  www.3iuka.no

  www.frukt.no

  www.melk.no

  Sov godt

  Det kan være lett å la rutinene flyte litt når man kanskje ikke MÅ opp til et fast klokkeslett, men å bevare en god døgnrytme er viktig for god helse, overskudd og trivsel.

  Hold på dine vanlige rutiner når det gjelder søvn. Legg deg og stå opp til samme tid og sørg for å være ute i dagslys hver dag.

  Disse rådene er viktige for å opprettholde en god døgnrytme. Husk også at daglig fysisk aktivitet kan hjelpe deg til bedre søvn.

  Sliter du jevnlig med søvnen? Her kan du finne mer informasjon, tips og råd.

  Fortsett å lære

  Å lære seg nye ting gir glede, mestringsfølelse og stolthet. Nå har du kanskje tid til å lære deg noe nytt, eller ta opp igjen en aktivitet du ikke har gjort på lenge. Kanskje noen i din familie kan noe som ikke du kan? Lær av hverandre eller hva med å gi hverandre en liten utfordring? 

  Er du ikke så god på digitale verktøy? Da er dette en super ting å øve seg på akkurat nå. Klarer du å få til et videomøte med noen eller å ta i bruk en ny app? Det finnes en rekke muligheter til å lære seg nye ting. Du finner mange bøker og gjør-det-selv-videoer på Youtube. Meløy bibliotek har tatt i bruk den nye appen Bookbites. Her kan du låne og lese bøker gratis! Last ned appen og ta kontakt med Meløy bibliotek på deres facebookside hvis du ønsker veiledning for å komme i gang.

  Gi til andre

  Bli med i den nasjonale dugnaden. Du bidrar med å passe på to ting: Vent med å få viruset og vent med å sende det videre. Altså – følg de nasjonale og lokale anbefalingene!

  I ventetiden kan du kanskje bidra til samfunnet på andre måter, for eksempel gjennom å ta kontakt med frivilligsentralen eller frivillige organisasjoner og si at du ønsker å bidra. Du kan for eksempel melde deg som telefonvenn.Ta kontakt med Gitte på Meløy frivilligsentral på telefon 409 00 575, dersom du trenger en telefonvenn eller ønsker å bli en.

  Mange har en enslig nabo, eller en venn som ikke kommer seg så lett ut. Hva med å ta en telefon til han/henne? Kanskje kan du hjelpe med noe praktisk, noe teknisk på mobil/pc eller kanskje er det nok med en prat.

  Vær oppmerksom

  En måte som kan være til hjelp både nå og i en mer normal hverdag, er å være oppmerksom på hva du føler og tenker. Du kan også være oppmerksom på hvordan mediarapporteringen påvirker deg. Det er naturlig å kjenne på uro og frykt for det som skjer nå, og å bekymre seg for framtiden. Hvis du bekymrer deg mye, kan det bli en vond sirkel.

  Et tiltak du kan gjøre er å sette av tid hver dag for bekymring. For eksempel så kan du prøve å utsette bekymringen til kl. 17. Når klokken er 17 så bekymrer du deg i 30 minutter. Hvis du har bekymringstanker etter 17.30 så utsetter du bekymringen til neste dag kl. 17.

  Klarer du ikke å legge i fra deg bekymringstankene, er det lurt å snakke med noen du kjenner eller bruk de nasjonale hjelpetelefonene.

  Du kan lese mer om fem råd for god psykisk helse på Helse Norges nettside, men da uten kobling til korona.

  8 tips til deg med hjemmekontor

  1. Hold på morgenrutinene som om du skulle dratt på jobb som vanlig.
   Ta en dusj, spis frokost, puss tenner. Det signaliserer til hjernen at du skal på jobb. 

  2.  Lag deg en god arbeidsstasjon.
   Finn en komfortabel stol og bord i passende høyde. Bruk gjerne et rom der du kan lukke døren. 

  3. Følg en timeplan for dagen.
   Lag en arbeidsplan og sett deg mål for dagen. 

  4. Sett klare grenser for når du er på jobb og når du har fri.
   Oppretthold skillet mellom jobb og privatliv. Slik klarer du å holde produktiviteten oppe. 

  5. Ta ordentlige pauser og beveg deg bort fra arbeidsstasjonen.
   Ta lunsj, gjerne med kollegaer på telefon eller videochat.

  6. Snakk med kollegaer i løpet av dagen over telefon eller videochat.
   Diskuter saker med kolleger som om dere skulle vært på jobb. De gode løsningene finner man sammen. 

  7. Unngå distraksjoner som tv, sosiale medier, husarbeid og lignende. 

  8. Finn arbeidsro selv om dere er flere i husstanden som er hjemme.
   Det er lett å bli distrahert av det som skjer rundt i huset. Prøv å gjøre avtaler med de andre i huset om at man må få arbeidsro. 

  Forskrifter

  Fullstendig oversikt over forskrifter tilknyttet koronautbruddet finner du her: 

  Forskrifter knyttet til koronautbruddet

  Siste nytt fra Meløy kommune

  Ønsker du å holde deg oppdatert på siste nytt fra Meløy kommune. 
  Følg oss på www.meloy.kommune.no/nyheter 

   

   

  Sist endret: 18.05.2020