Du er her: Forside / Corona

Informasjon om koronaviruset

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Her finner du generelle råd og  informasjon om koronavirus (Covid-19)

  Siste nytt

  Nasjonale informasjonssider

  Ny kunnskap om viruset tilkommer stadig. Vi anbefaler at du alltid holder deg oppdatert på siste informasjon, råd og retningslinjer fra myndighetene. 

  www.helsenorge.no
  www.fhi.no
  www.regjeringen.no

  Råd og regler

  I en pressemelding torsdag 13. januar kunne regjeringen orientere om lettelser i de nasjonale tiltakene knyttet til koronapandemien.

  De nye nasjonale tiltakene er gjeldende fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringer knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar. 

  Dette er de nasjonale tiltakene

   

  Generelle smittevernråd
  • Praktiser god hånd- og hostehygiene
  • Vaksiner deg
  • Hold deg hjemme ved sykdom
  • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer
  Avstand og sosial kontakt
  • Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
  • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
  • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
  • Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett
  • Anbefaling om å redusere antall nærkontakter, men ikke isoler deg
  • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.
  • Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) er unntatt fra anbefalingen om antallsbegrensning
  • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære
  • Anbefaling om å treffe andre utendørs når det er mulig
  • Anbefaling om å unngå håndhilsning
  • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, herunder være spesielt forsiktige med, eller unngå: store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte. Denne gruppen bør likevel ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt
  • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel
  Munnbind
  • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
  • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted.
  Organisert idretts og  fritidsaktiviteter
  • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

  Barn og unge under 20 år:

  • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
  • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
  • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

  Voksne over 20 år:

  • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
  • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
  • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.
  Barnehager, skoler og SFO
  • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.
  • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler
  • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
  • Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
  • Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
  • Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.
  • Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.
  Høyere utdanning
  • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
  • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.
  • Forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer.
  • Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester på campus.
  • Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.
  • For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift.
  Arbeidsliv
  • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
  • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
  • Anbefaling om 1 meters avstand
  • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
  • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".
  • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  Arrangementer og sammenkomster
  • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
  • Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på
  • Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
   • Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
   • Utendørs: Maks 50 personer.
   • Munnbindpåbud for publikum innendørs.
  • Offentlige arrangementer innendørs:
   • Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
   • Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
   • Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.
  • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
  • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
  • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
  • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.
  • Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.
  Kollektivtransport
  • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel.
  • Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1 meters avstand.
  • I taxi er det påbud om bruk av munnbind for både passasjer og sjåfør.
  Serveringssteder
  • Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.
  • Skjenking skal skje ved bordene.
  • Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  • Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.
  • Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.
  Karantene og testing
  • Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.
  • Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.
  • Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.
  • Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
  • I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

   Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg.

  Endringer i TISK-strategien

  Smittevernfaglig forsvarlig drift
  • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
  • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.
  • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt
  • Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller og liknende kan holde åpent for maks 20 personer ved innendørs gruppetrening.
  • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, bowlinghaller, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
  • Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
  • Bransjeveiledere bør overholdes for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.
  Innreise – ankomst Norge
  • Alle reisende må i utgangspunktet registrere seg før ankomst til Norge.
  • Alle reisende må i utgangspunktet teste seg ved ankomst Norge.
  • Reisende som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må i utgangspunktet i tillegg teste seg før avreise til Norge.
  • Reisende som ankommer fra et land med karanteneplikt og som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må i utgangspunktet i innreisekarantene.

  Les mer om innreiseregler på helsenorge.no

   

  Koronatesting

  Du bør teste deg, og holde deg hjemme dersom du får symptomer på korona. Dette gjelder også for vaksinerte. 

  Her finner du en oversikt over når du bør teste deg for covid-19: Testkriterier for koronavirus (fhi.no)

  Slik bestiller du PCR-test

  For å bestille time for PCR test, tar du kontakt med din nærmeste teststasjon per telefon. Testen er gratis. 

  • Ørnes teststasjon
   Telefon: 918 23 810
   Telefontider: mandag til fredag kl. 09.00-11.00. 

  • Engavågen legekontor
   Telefon: 75 71 02 50
   Telefontider:
   mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 09.00-11.00 og kl. 13.00-14.00
   onsdag kl. 09.00-11.00

  Hvilken type test skal du benytte?

  Det brukes tre ulike koronatester:

  - PCR test
  - Antigen hurtigtest
  - Selvtest

  Hvilken du skal benytte varierer etter situasjonen.

  Har du symptomer eller opplever å være nærkontakt er det anbefalt at du gjennomfører en selvtest hjemme. Selvtester kan du kjøpe på apoteket. 

  Ved positiv svar på selvtesten skal du straks gå i isolasjon, og bestille PCR-test innen 24 timer. 

  Utlevering av selvtester på skolen

  Skoleelever som opplever å bli syke mens de er på skolen kan få utlevert selvtest på skolen, for så å dra hjem og teste seg.   

  Bruksansvisning: Her finner du alt du trenger å vite om bruk av din SARS-CoV-2 Antigen nasal selvtest

  Her kan du se hvordan testingen gjøres (fhi.no)  

  Hva skal du gjøre hvis du er ung/ voksen med nyoppståtte luftveissymptomer? (fhi.no)

  Til deg som er smittet med koronavirus

  Dersom du har testet positivt på en koronatest skal du straks isolere deg, og informere dine nærkontakter. Dette gjelder også dersom du tester positivt på en selvtest.

  Opplever du å få en positiv selvtest, skal du alltid bestille time for PCR test på en av våre teststasjoner innen 24 timer.

  Teststasjonene er dessverre stengt i helgene. 

  Skulle du oppleve å få en positiv selvtest i løpet helgen, ber vi deg straks om å gå i isolasjon, og ta kontakt med ett av våre testsenter mandags morgen.

  • Ørnes teststasjon
   Telefon: 918 23 810
   Telefontider: mandag til fredag kl. 09.00-11.00. 

  • Engavågen legekontor
   Telefon: 75 71 02 50
   Telefontider:
   mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 09.00-11.00 og kl. 13.00-14.00
   onsdag kl. 09.00-11.00

   

  Definisjon på nærkontakt finner du her.

  Oversikt over reglene som gjelder for smittekarantene og isolasjon finner du her.

   

  Koronavaksinering 

  Slik registrerer du deg for vaksinering

  Ønsker du å registrere deg for koronavaksinasjon, kan du kontakte vaksinasjonsteamet.

  Koronavaksinasjonstelefon 911 87 521. 

  Melding om time for vaksinering og oppmøtested vil bli gitt den enkelte via SMS. 

  Hva skjer når du har fått time?

  Vi ber deg møte presis til vaksinasjonstimen slik at ingen vaksinedoser går til spille. Du skal ikke møte til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen har influensa, forkjølelsessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom. Kle deg i klær som gjør det lett å nå fram til overarmen når vaksinen skal settes.

  Vaksinering av aldersgruppen 12-15 år

  Aldersgruppen 12-15 år får fortløpende tilbud om Pfizervaksine via skolehelsetjenesten i skolene. Dette blir viderført også i 2022. 

  Har du spørsmål eller ønsker å booke vaksinasjonstime for ditt barn, ta kontakt med vaksinasjonsteamet på telefon 911 87 521. 

  Tredje dose og fjerde dose til deg med svekket immunforsvar 

  Nasjonale helsemyndigheter anbefaler at alle med alvorlig svekket immunforsvar bør ta fire doser av koronavaksinen. Det skal være et intervall på tre måneder mellom dose tre og dose fire. 

  Ønsker du å bestille time for vaksinasjon?
  Ta kontakt med vaksinasjonsteamet på telefon 911 87 521.

  Oppfriskningsdose

  Meløy kommune gir tilbud om oppfriskningsdose til følgende grupper:

  • Alle over 18 år

  Alle over 18 år vil  motta en SMS med invitasjon til timebestilling for oppfriskningsdose (dose 3). Vi oppfordrer deg til straks å følge lenken i meldingen og booke deg time for vaksinasjon. Husk at det skal minimum være et intervall på 4,5 måneder (20 uker) mellom andre og tredje dose. 

  • Personer 18-44 år med underliggende medisinske tilstander

  Personer 18-44 år med underliggende medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom av covid-19 må ta kontakt med koronavaksinetlf. 911 87 521 for timebestilling til oppfriskningsdosen (dose 3).

  Noen i denne risikogruppen har fått bekreftelse av spesialisthelsetjenesten/fastlege og dermed fått en dose 3 (minimum 4 uker etter 2. dose) som en del av grunnvaksineringa mot koronasykdom. Oppfriskningsdosen vil da først kunne gis 3 måneder etter denne dose. 

  Valg av vaksinetype

  Man kan nå selv kan velge hvilken vaksinasjonstype man ønsker å benytte. Vaksinajsonsteamet vaksinerer i hovedsak med Pfizer. Ønsker du Modernavaksinen ber vi deg ta kontakt med vaksinasjonsteamet på telefon 911 87 521 i god tid før vaksinasjonstimen din.   

  Anbefaler Pfizer som dose 2 til menn i alderen 18-30 år

  Hjertemuskelbetennelse (myokarditt) er en sjelden bivirkning etter mRNA-vaksiner. Bivirkningen sees særlig hos gutter og unge menn, og i hovedsak etter andre dose. Vaksinasjonsteamet anbefler derfor at unge menn i alderen 18-30 år bør vurdere å velge Pfizer som dose 2.

  For å bestille Pfizer som dose to, ta kontakt med vaksinasjonsteamet i Meløy kommune på telefon 911 87 521. Du kan ringe eller sende SMS.  

  Kontakt vaksinasjonsteamaet

  Har du spørsmål eller av andre grunner ønsker å kontakte vaksinasjonsteamet, kan de nås på telefon 911 87 521.

  Egenerklæring ved koronavaksinering

  Ved oppmøte til koronavaksinering må du ha med deg et ferdig utfylt egenerklæringsskjema. 
  Skjemaet finner du her.

  Vaksinasjonsdager

  Vaksinasjonsteamet har foreløpig satt opp følgende vaksinasjonsdager.:
  (listen blir fortløpende oppdatert)

  • 18. januar: gamle Ørnes sykehjem
  • 19. januar: gamle Ørnes sykehjem
  • 26. januar: gamle Ørnes sykehjem
  • 27. januar: Halsa helsestasjon
  • 2. februar: gamle Ørnes sykehjem
  • 9. februar: gamle Ørnes sykehjem
  • 16. februar: gamle Ørnes sykehjem

   

  Status koronavaksinering

  Dette er status for koronavaksineringen i Meløy per 11. januar 2022:

  • Første dose: 4 763
  • Andre dose: 4 390
  • Tredje dose: 335
  • Oppfriskningsdose: 1 660

   

  Smittevernråd for ferie og reise

  Hold deg oppdatert på hvor mye smitte det er før du reiser, både der du bor til vanlig og dit du skal reise. Følg også med på smittevernrådene. Husk at smittesituasjonen og smittevernrådene kan endres raskt. 

  Gjeldende reiseråd finner du her (helsenorge.no) 

  De samme grunnleggende prinsippene for smittevern er like gjeldende ved fritidsreiser som hjemme:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.

  Reisekarantene

  Reisende fra røde, mørkerøde land og områder, samt land og områder utenfor EØS, Sveits og Storbritannia skal som hovedregel i reisekarantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Kravet har unntak, se her.

  Reisekarantenen skal gjennomføres i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Du kan få tilbud om karantenehotell dersom du ikke har et egnet oppholdssted for å gjennomføre reisekarantenen.

  Hvis du kommer via et grønt eller oransje område forkortes karantenetiden med den tiden du har oppholdt seg i dette området.

  Brudd på karanteneplikten er straffbart. 

  Les mer om reisekarantene her

  Karantenehotell

  Nærmeste karantenhotell for deg som er reisende til Meløy er Skagen hotell i Bodø. Ordningen administreres av Bodø kommune.

  Kontaktinformasjon:

  For spørsmål om hotellkarantene, ta kontakt med:


  Lenker:

  Informasjon om karantenehotell i Bodø finner du her

  Om innreise til Norge (regjeringen.no)

   

  Testplikt/ duty to test upon arrival in Norway

  Testplikt ved ankomst til Norge

  Til deg som nettopp har kommet til Meløy fra utlandet. Du har en plikt til å teste deg innen 24 timer etter ankomst til Norge, selv om du har et gyldig koronasertifikat. Hvis selvtesten er positiv, skal du bestille PCR test senest innen 1 døgn.  Personer over 12 år skal benytte munnbind i nærkontakt med andre, inntil negativt testresultat foreligger.

  PCR test kan du bestille ved vår teststasjon på Ørnes eller på Engavågen. 

  Teststasjon Ørnes:
  Telefon + 47 918 23 810
  Telefontider: mandag til fredag kl. 09.00-11.00

  Teststasjon Engavågen:
  Telefon +47 75 71 02 50
  Telefontider: mandag til fredag kl. 09.00-11.00  og 13.00-14.00/ onsdag kl. 09.00-11.00

  Duty to test upon arrival in Norway

  People arriving in Norway must be tested for SARS-CoV2 within 24 hours of arrival, regardless of their vaccination status. If the test result is positive, it must be confirmed with a PCR test no later than within 24 hours. Travellers over 12 years must use facemask to avoid close contact with other people, until they receive a negative test result. 

  Book at PCR test at one of our testcenters:

  Testcenter Ørnes
  Telephone: +47 918 23 810
  Opening hours monday to friday: 09.00-11.00

  Testcenter Engavågen
  Telephone: +47 75 71 02 50
  Opening hours monday to friday: 09.00-11.00 and 13.00-14.00. Wednesday: 09.00-11.00.

   

  Symptomer på covid-19

  Symptomer på koronavirus kan være feber,  hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans, og muskelverk. I noen tilfelelr kan også sår hals, rennende eller tett nese, og nysing være symptomer. 

  Du bør holde deg hjemme og teste deg når du får symptomer på korona, også dersom du er fullvaksinert. 

  Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for helserådgivning ber vi om at du tar kontakt med din fastlege per telefon. 

  Har du akutt behov for helsehjelp ring legevakten på telefon 116 117.
  Ved livstrudende sykdom eller skade, ring 113.

  Her finner du råd dersom du mistenker at du er smittet med covid-19

  Ønsker du mer informasjon?

  Har du generelle spørsmål om tiltak og retningslinjer i tilknytning til koronautbruddet, ber vi om at du tar kontakt med Servicetorget på telefon 75 71 00 00.

  Ved behov vil de videreformidle din henvendelse til kommunens smittevernlege. Alle helserelaterte spørsmål angående korona skal rettes til fastlegen.

  Ørnes legekontor: 75 71 06 00
  Engavågen legekontor: 75 71 02 50

  Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015

  Nasjonale informasjonssider

  Ny kunnskap om viruset tilkommer stadig. Vi anbefaler at du alltid holder deg oppdatert på siste informasjon, råd og retningslinjer fra myndighetene. 

  www.helsenorge.no
  www.fhi.no
  www.regjeringen.no

   

  Sist endret: 19.01.2022