Du er her: Forside / Psykososialt team

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Psykososialt team skal forberede, koordinere og organisere psykososiale tiltak i forbindelse med hendelser som krever kommunal krise-/katastrofeinnsats.

  Om tjenesten

  POSOM-tjenesten er en forkortelse for psykisk og sosial omsorg ved alvorlige hendelser, ulykker og katastrofer.

  Overordnet mål for tjenesten er å sikre at mennesker som på en særlig måte blir utsatt for belastninger, på grunn av direkte invovering i eller berøring av ulykker, katastrofer og liknende hendelser, får tilbud om nødvendig akutt hjelp og psykososial støtte.

  Tjenesten utløses når det ordinære tjenesteapparatet ikke er tilstrekkelig.

  Psykososial omsorg

  Psykososial omsorg skal være

  • nærhet
  • omsorg
  • kontakt

  Normale reaksjoner i en slik situasjon er:

  • den første reaksjonen (uvirkelighet/sjokk)
  • angst
  • kroppslige plager
  • fortvilelse/grubling
  • søvnproblemer
  • isolasjon

   

  Hvem sitter i teamet?

  Psykososialt team består av:

  • leder POSOM-teamet
  • kommunepsykolog
  • helsesykepleier
  • avdelingsledere innen helse og velferd
  • legetjenesten
  • prest

  Hvordan aktiveres teamet?

  Psykososialt team blir aktivert av den overordnede kriseledelsen i kommunen i de situasjoner der dette er aktuelt. Behov for psykososiale tiltak i forbindelse med mindre hendelser, ulykker og annet meldes normalt av skadestedsleder (politi) eller AMK/legevakt.

  Kontaktinformasjon

  Kontakt med vårt psykososiale team får du ved å henvende deg til veiledningssenteret på følgende måter:

  I enkelte tilfeller kan det opprettes eget telefonnummer. Det vil i tilfelle bli opplyst spesielt.

  Psykososialt team som ressurs

  Psykososialt team kan være en ressurs for andre organisasjoner, eksempel skoler, barnehager og bedrifter som blir rammet av kriser, ulykker og andre alvorlige hendelser. Fagpersonell kan for eksempel bistå med følelsesmessig gjennomgang av en alvorlig hendelse, eller gi råd for intern håndtering. Samtidig er det viktig at den enkelte enhet/bedrift har etablert egne beredskapsplaner.

  Sist endret: 30.08.2023