Du er her: Forside / Meløy ungdomsråd

Meløy Ungdomsråd

Kulturkontoret, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Meløy ungdomsråd arbeider for å fremme ungdommers synspunkter og ønsker ovenfor det politiske Meløy.

  Om Meløy ungdomsråd

  Meløy ungdomsråd har møte- og talerett i saker som gjelder barn og ungdom og som skal opp til politisk behandling i Meløy kommune. Meløy ungdomsråd involveres i planarbeid i kommunen og forøvrig så langt det er mulig i alle saker som rådet selv ønsker å engasjere seg i.

  Meløy ungdomsråd kan på eget initiativ ta opp saker som opptar ungdom og bevilge penger til prosjekter de finner stemmer overens med sine mål.

  Meløy ungdomsråd har 9 medlemmer fra de ulike ungdoms- og videregående skolene i kommunen. Ungdomsrådet har ca.8 møter i året og velger selv sin leder og fordeler verv. Kulturkontoret fungerer som rådets sekretær.

  Har du forslag til saker rådet bør ta opp?

  Send tips

  Medlemmer skoleåret 2018/2019

  Meløy ungdomsråd har følgende medlemmer skoleåret 2018/2019:

  • Eric Torgersen (Enga skole)
  • Stein Åge Tindvik (Enga skole)
  • Helmine Stormo Pettersen (Ørnes skole)
  • Jørgen Stormo (Ørnes skole)
  • Sunniva Aasen Pettersen (Glomfjord skole)
  • Jonas Tostrup Neverdal (Meløy skole)
  • Magnus Jeremiassen (Bolga skole)
  • Tirl Sivertsen (Meløy VGS avd. Glomfjord)
  • Julie Kvarv (Meløy VGS avd. Ørnes)

  Leder for rådet: Tiril Sivertsen
  Nestleder: Julie Kvarv
  Presseansvarlig: Helmine Stormo Pettersen

  Kulturkonsulent Hanne Barvik fungerer som rådets sekretær.
  Rådet kan kontaktes på e-post.

  Send e-post

  Møteplan skoleåret 2018/2019

  Møteplan høsten 2018

  • 9. oktober
  • 6. november
  • 22. november

  Møteplan vinter/vår 2019

  Møtene er lagt til Meløy rådhus og har som regel oppstart kl. 10.15.

  Vedtekter

  Meløy ungdomsråds vedtekter finner du her.

  Tilskudd til aktiviteter for barn og unge

  MUR har midler du kan søke på!

  Har du ideer eller forslag til aktiviteter og ungdomsarrangement som du mener burde vært gjennomført?

  Meløy ungdomsråd disponerer inntil 15 000 kroner som kan gis ut til ungdommer med gode ideer.

  Send din søknad til Meløy ungdomsråd. Søknadene behandles fortløpende. Søknaden sendes til:

  Meløy Ungdomsråd Gammelveien 5 8150 Ørnes eller på e-post.

  Send e-post

  Møtereferat 2017/2018

  Her finner du referat fra møtene i Meløy ungdomsråd inneværende skoleår.

  24. oktober

  21. november

  23. januar

  5. februar

  9. februar

  13. februar (møte med Meløy eldreråd)

  6. mars

  13. april

  Sist endret: 06.11.2018