Du er her: Forside / Meløy ungdomsråd

Meløy Ungdomsråd

Kulturkontoret, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Meløy ungdomsråd arbeider for å fremme ungdommers synspunkter og ønsker ovenfor det politiske Meløy.

  Om Meløy Ungdomsråd

  Meløy ungdomsråd har møte- og talerett i saker som gjelder barn og ungdom og som skal opp til politisk behandling i Meløy kommune. Meløy ungdomsråd involveres i planarbeid i kommunen og forøvrig så langt det er mulig i alle saker som rådet selv ønsker å engasjere seg i.

  Meløy ungdomsråd kan på eget initiativ ta opp saker som opptar ungdom og bevilge penger til prosjekter de finner stemmer overens med sine mål.

  Meløy ungdomsråd har 8 medlemmer fra de ulike ungdoms- og videregående skolene i kommunen. Ungdomsrådet har ca.8 møter i året og velger selv sin leder og fordeler verv. Kulturkontoret fungerer som rådets sekretær.

  Har du forslag til saker rådet bør ta opp?

  Send tips

  Medlemmer skoleåret 2019/2020

  Meløy ungdomsråd har følgende medlemmer skoleåret 2019/2020:

  • Marius Torrissen (Enga skole)
  • Simon Johan Myrvang (Enga skole)
  • Carl Wilhelm Andersen (Ørnes skole)
  • Jørgen Stormo (Ørnes skole)
  • Sunniva Aasen Pettersen (Glomfjord skole)
  • Tobias Stub Skaland (Meløy skole)
  • Krister Lorentsen (Meløy VGS avd. Glomfjord)
  • Julie Kvarv (Meløy VGS avd. Ørnes)

  Leder for rådet: Julie Kvarv
  Nestleder: Krister Lorentsen
  Medieansvarlige: Sunniva Aasen Pettersen og Marius Torrissen

  Kulturkonsulent Mette Haurum fungerer som rådets sekretær.
  Rådet kan kontaktes på e-post.

  Send e-post

  Møteplan skoleåret 2019/2020

  Det planlegges et siste møte før sommerferien. Dato kommer snarest.

  Vedtekter

  Meløy ungdomsråds vedtekter finner du her.

  Tilskudd til aktiviteter for barn og unge

  MUR har midler du kan søke på!

  Har du ideer eller forslag til aktiviteter og ungdomsarrangement som du mener burde vært gjennomført?

  Meløy ungdomsråd disponerer inntil 15 000 kroner som kan gis ut til ungdommer med gode ideer.

  Send din søknad til Meløy ungdomsråd. Søknadene behandles fortløpende. Søknaden sendes til:

  Meløy Ungdomsråd, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller på e-post.

  Send e-post

  Møtereferat 2019/2020

  Her finner du referat fra møtene i Meløy ungdomsråd inneværende skoleår.

  5. november 2019

  10. desember 2019

  24. januar 2020

  25. februar 2020

  Sist endret: 28.05.2020