Du er her: Forside / Kulturprisen

Kulturprisen

Kulturkontoret, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Meløy kommunes kulturpris

Meløy kommunes kulturpris deles ut årlig til en person eller organisasjon som ved kulturell virksomhet har nedlagt tjenestefullt arbeid til fremme av kulturlivet og som fortrinnsvis er bosatt i Meløy kommune, eller som har særlig tilknytning til kommunen gjennom sin kulturelle virksomhet, eller på annen måte.  Forslag til kandidater innsendes innen 1. oktober hvert år.
Skjema forslag kandidat

Statutter for Meløy kommunes kulturpris

§ 1  
Meløy kommune budsjetterer årlig et beløp til kulturpris. Prisen skal være et kunstverk i hht. avsatt beløp. Prisen deles ut hvert år med mindre annet blir bestemt.

§ 2
Formålet med kulturprisen er å yte honnør til mottakeren og oppmuntre til videre arbeid for skapende, kunstnerisk og kulturell virksomhet.

§ 3
Kulturprisen kan utdeles til en person eller organisasjon som ved kulturell virksomhet har nedlagt tjenestefullt arbeid til fremme av kulturlivet og som fortrinnsvis er bosatt i Meløy kommune, eller som har særlig tilknytning til kommunen gjennom sin kulturelle virksomhet, eller på annen måte.

§ 4
Hele prisen kan tilfalle en enkelt person eller organisasjon. I spesielle tilfeller kan den likevel deles mellom to eller flere. Kulturelle organisasjoner står på likefot med enkeltpersoner ved tildeling av prisen.

§ 5
Innen en bestemt frist hvert år skal kulturenheten invitere lag, foreninger og enkeltpersoner til å foreslå kandidater som bør tildeles kulturprisen. Driftsutvalget og administrasjonen har også anledning til å foreslå kandidater.

§ 6
Driftsutvalget foretar tildeling av prisen. Overrekkelsen foretas fortrinnsvis under et egnet kulturarrangement eller ved en enkel høytidelighet. Ved overrekkelser bør prisen ledsages av et diplom som tegn på at utmerkelsen er tildelt vedkommende.

§ 7
Dersom det ikke er kandidater til kulturprisen ett år, kan beløpet avsettes til senere års utdeling.

Tidligere tildelinger

1983 Egil Ingebrigtsen, Glomfjord
1984 Arne Nilsen, Glomfjord
1985 Alfhild Kolvik, Ørnes,  Hjalmar Schulz, Ørnes
1986 Arne Haukland, Ørnes
1987 Arne Brattland, Holandsfjord
1988 Jenny Enga, Engavågen
1989 Odd Bikset, Halsa
1990 Anne Alvik, Ørnes
1991 Glomfjord Hornmusikkforening, Glomfjord
1992 Torunn Setvik, Åmøy
1993 Hans Kristian Helgesen, Meløy
1994 Per Swensen, Bolga,  Alf Angel, Holandsfjord
1995 Kjell Sahl, Ørnes
1996 Harald Tidemann, Ørnes
1997 Halsakoret, Halsa
1998 Arne Skjold, Glomfjord
1999 Audun Ursin, Engavågen
2000 Erik Åstrøm, Ørnes
2001 Lise Tiller Johansen, Neverdal
2002 Anfinn Myrvang, Engavågen
2003 Glomfjord Kino
2004 Reinert Aarseth, Ørnes
2005 Tor Anton Andersen, Glomfjord
2006 Inger Marie og Eigil Andreassen, Ørnes
2007 Ørnes Lyd og Lys v/Jan Tore Svendsgård
2008 Hovedkomitèen Sommerdagan
2009 Glomfjord Alpinsenter v/Eirik Antonsen
2010 Roger Johansen, Neverdal
2011 Arnfinn Bakklund, Engavågen
2012 Geir Nygård, Neverdal
2013 Ingen tildeling
2014 Stein Ivar Hestdahl, Ørnes og Jøran Breivik, Neverdal
2015 Nord-Norsk Revyfestival 
2016 Anne Petra Grongstad, Engavågen
2017 Magne Hansen, Glomfjord
2018 Arild Solhaug, Halsa
2019 Søndre Meløy Husflidslag, Halsa

Sist endret: 15.07.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?