Du er her: Forside / Folkehelseprogrammet

Folkehelseprogrammet 2022-2024

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Meløy kommune er med i Folkehelseprogrammet med prosjektet Skole- og fritidskontakt.

  Skole- og fritidskontakt sammen med elever.

  Skole- og fritidskontakt

  Gjennom deltakelse i Folkehelseprogrammet tester Meløy kommune ut en toårig stilling som skole- og fritidskontakt ved Ørnes skole, Meløy oppvekstsenter og Bolga oppvekstsenter. Skole- og fritidskontakt knytter skole, hjelpeapparatet, foresatte og fritid tettere sammen. Vi ønsker å måle om ressursen skole- og fritidskontakt kan bidra til bedre trivsel i skole og fritid. 

  Om programmet

  I 2017 startet en tiårig satsing (2017–2027) på kommunalt folkehelsearbeid, som resultat av et forslag fremmet gjennom Folkehelsemeldingen av 2015. Satsingen skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema.

  Meløy kommune søkte og kom med i programmet for perioden 2022 til 2024.

  Les mer om Folkehelseprogrammet

  Hovedmål

  Ungdom ved Ørnes skole, Meløy oppvekstsenter, Bolga oppvekstsenter opplever trivsel og tilhørighet i skole og fritid - som igjen kan bidra til at:

  • flere deltar i fritidsaktiviteter i ungdomsskoletiden
  • flere ungdom opplever inkludering
  • færre unge opplever ensomhet
  • debutalder for rusmiddlebruk øker
  • skole, kulturkontor, hjelpetjenester, frivillighet og foresatte har et godt samarbeid

  Aktiviteter i tiltaket

  1. Skole- og fritidskontakt er tilgjengelig for samtaler med ungdommene i skole og fritid.
  2. Skole- og fritidskontakt kartlegger og bidrar med inkludering i fritidsaktiviteter for de elever som trenger hjelp til det.
  3. Vi samarbeider på tvers av enheter og tjenester og etablerer tilbud i nærmiljøene i tråd med ungdommenes ønsker.
  4. Vi oppretter systemtatisk samarbeid med foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

  Organisering

  • Prosjekteier: Mona Mork, kommunalsjef Oppvekst
  • Prosjektleder: Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver
  • Utøver: Erika Virtanen, skole- og fritidskontakt

  Arbeidsgruppe

  • Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver
  • Erika Virtanen, skole- og fritidskontakt
  • Kate Cecilie Weum Eriksen, rektor Ørnes skole
  • Wenche Jonassen, rådgiver Oppvekst og rektor Bolga oppvekstsenter
  • Elisabeth Tostrup, rektor Meløy oppvekstsenter
  • Gerd Anne Jørgensen, leder helsestasjon- og skolehelsetjenesten
  • Mette Haurum, kulturkonsulent

  Samarbeidspartnere

  • Malgorzata Dvorakova og Ronny Olsen ved Nordland fylkeskommune
  • Marianne Larssen ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord)
  • Bente Evensen ved Kompetansesenter Rus Nord-Norge (KoRus Nord)
  • Benedikte Mindrum Hansen, masterstudent ved Nord Universitet

  Kontakt

  Du må gjerne følge prosjektet skole_fritidskontakt på Instagram.

  Har du spørsmål, ta kontakt med folkehelserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen:

  Sist endret: 12.10.2023